Page last updated at 16:13 GMT, Wednesday, 28 November 2012

Dadl aelodau unigol ar iechyd meddwl

Siaradodd pedwar AC am eu profiadau nhw o afiechyd meddwl mewn ymgais i dynnu sylw i ymgyrch newydd i gael gwared o'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau o'r fath - Amser i Newid Cymru.

Roedd Ken Skates, David Melding, Llyr Huws Gruffydd ac Eluned Parrott yn agored tu hwnt ar 28 Tachwedd 2012.

"Fe gyrhaeddes i'r sefyllfa lle'r oeddwn i'n arswydo mai'r unig ffordd i ddod â'r salwch i ben oedd i ddod â bywyd i ben," meddai Mr Skates.

"Roeddwn i'n dyheu i osgoi hynny; ar y pwynt hwnnw fe ofynnais am help."

Cyfeiriodd yr ACau at ymgyrch Amser i Newid Cymru.

Mae'r pedwar AC wedi cyfrannu at flog yr ymgyrch.

Mae un ym mhob pedwar o bobl yn credu na ddylai pobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl fod mewn swydd gyhoeddus, ac mae un o bob 10 yn credu na ddylent gael plant.

Cododd Mr Melding wên gan sawl aelod wrth ddweud ei fod yn derbyn bod tri o bob pedwar yng Nghymru yn credu na ddylai fod yn aelod etholedig ag yntau'n aelod o'r Ceidwadwyr, ond bod rhaid "newid y canfyddiad" na ddylai gwleidydd fod wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Wedi dioddef iselder ôl-enedigol, a chael cyngor i golli pwysau er mwyn teimlo'n well, roedd Ms Parrott yn awyddus i'r llywodraeth sicrhau bod gweithwyr meddygol yn gwybod sut i adnabod a thrin problemau iechyd meddwl.

Pwysleisiodd Mr Gruffydd bod dioddefwyr yn llwyddo i chwarae rhan sylweddol mewn cymdeithas, gweithio ar draws ystod o sectorau ac i wneud cyfraniadau pwysig at yr economi.

Roedd wedi cuddio'i salwch oddi wrth ei deulu tan yn ddiweddar iawn.

"Roeddwn yn amharod i'w wynebu oherwydd ofn," meddai.

"Ofn beth allai pobl ei feddwl, ofn beth fyddai pobl yn ei ddweud."

Ond roedd am i ddioddefwyr heddiw gofio bod modd gwella ac nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

"Mae un o bob pedwar yn lawer o bobl," meddai.

Wrth ymateb i'r ddadl, dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths bod y llywodraeth yn llwyr gefnogi'r cynllun Amser i Newid Cymru.

Mae'n cael ei ariannu gan y llywodraeth, y Gronfa Loteri Fawr a Comic Relief wedi ei seilio ar ymgyrch debyg gynhaliwyd yn Lloegr.

Yr elusennau Mind Cymru, Hafal a Gofal sy'n gyfrifol am lywio'r ymgyrch.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific