Page last updated at 12:23 GMT, Tuesday, 27 November 2012

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Yn ôl prif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae £50m wedi ei gadw wrth gefn i fantoli cyllidebau'r byrddau iechyd os oes angen eleni.

Dywedodd David Sissling ei fod yn cytuno bod perygl y gallai'r gwasanaeth orwario hyd at £70m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon.

Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyfarfod i drafod sefyllfa ariannol y gwasanaeth iechyd ar 27 Tachwedd.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi rhybuddio y gallai dyled y byrddau iechyd am y flwyddyn ariannol hon fod hyd at £130m.

Daeth y rhybudd ychydig ddyddiau wedi i Mr Sissling ddweud ei fod yn "fwyfwy hyderus" y byddai byrddau iechyd lleol yn medru mantoli eu cyllideb y flwyddyn hon.

Eglurodd Mr Sissling ei safbwynt trwy ddweud bod asesiad y swyddfa archwilio yn "asesiad realistig a rhesymol o raddfa'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd" a bod rhaid i'r gwasanaeth "ymateb".

"Rydym ni wedi bod yn ymwybodol ers y dechrau y byddai pwysau ar y system," meddai.

Dywedodd mai ei waith ef oedd edrych ar y pwysau a sicrhau bod ffordd ymlaen i reoli'r risg sy'n gysylltiedig â'r pwysau hynny a sicrhau bod yr awdurdodau lleol yn llwyddo i fantoli eu cyllidebau.

Dywedodd bod arian wedi ei gadw naill ochr ar gyfer sefyllfaoedd na ellir eu rhagweld.

Dywedodd Kevin Flynn, dirprwy Mr Sissling bod llawer o'r galw ar y gwasanaeth iechyd yn deillio o nifer fawr o bobol dros 45 oed yn mudo i bob rhan o Gymru ac eithrio Caerdydd.

Hefyd yn bresennol i roi tystiolaeth i'r pwyllgor oedd Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru Helen Birtwhistle.

Dywedodd bod newid mawr wedi bod yn y gwasanaeth iechyd ers iddi roi tystiolaeth ddiwethaf fis Chwefror.

"Mae'r gwasanaeth iechyd yn gwybod beth sydd rhaid iddo wneud," meddai.

"Arian yw arian ac mae'r gwasanaeth iechyd yn gwybod bod rhaid iddo weithio o fewn i'w ffiniau ariannol er mwyn mantoli'r gyllideb."

Cytunodd â Chyfarwyddwr Cyllid a Chaffael Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Alan Brace nad oedd y llywodraeth yn cymhlethu pethau i'r byrddau iechyd.

Awgrymodd cadeirydd y pwyllgor, Darren Millar AC bod datgelu bod arian ar gael wrth gefn tra'n mynnu bod y byrddau iechyd yn mantoli'u cyllideb yn anfon "negeseuon cymysg".

"Rydw i'n credu bod yr ystadegau o'n blaen ni heddiw a'r dystiolaeth yr ydym ni wedi ei glywed bore 'ma yn dangos nad yw'r byrddau iechyd yn meddwl y bydd hyn yn hawdd," meddai Ms Birtwhistle.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific