Page last updated at 18:21 GMT, Wednesday, 21 November 2012

Dadl Plaid Cymru ar arian o Ewrop

Galwodd y dirprwy weinidog amaeth ar y Prif Weinidog David Cameron i ddod i gytundeb â phenaethiaid gwledydd Ewrop ar gyllideb yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau bod Cymru'n parhau i elwa o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).

Roedd Alun Davies AC yn gefnogol o gynnig Plaid Cymru ar 21 Tachwedd 2012 oedd yn galw ar y cynulliad i gydnabod pwysigrwydd cyllideb yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer dyfodol y PAC a chronfeydd rhanbarthol.

Tra'n ymateb i'r ddadl, fe ddywedodd droeon na fyddai'r toriadau "o fudd i Gymru".

Daw galwad Plaid Cymru wedi i feincwyr cefn Ceidwadol ac aelodau seneddol Llafur uno i bleidleisio yn erbyn llywodraeth San Steffan i alw am ostyngiad yng nghyllideb yr Undeb Ewropeaidd.

"Rydym ni eisiau i wariant aros fel mae e ar y lefelau presennol o ran y Polisi Amaethyddol Cyffredin er mwyn ein helpu ni trwy'r hinsawdd economaidd bresennol," meddai'r dirprwy weinidog.

"Byddai unrhyw oedi wrth gymeradwyo'r gyllideb yn golygu oedi wrth weithredu cynlluniau newydd yn 2014.

"Felly gadewch i fi fod yn glir: Bydd unrhyw oedi wrth gytuno'r gyllideb hon ac unrhyw doriad i PAC neu unrhyw gronfeydd strwythurol yn andwyol i Gymru.

"Rwy am fanteisio ar y ddadl hon i bwyso ar brif weinidog Prydain i ddod i gytundeb â phenaethiaid gwledydd ewrop ar y gyllideb newydd yma yn ddiweddarach yr wythnos hon ac i ddod i gytundeb fydd yn ein cynorthwyo ni i fuddsoddi mewn swyddi ac i annog twf."

Cynigiodd y Ceidwadwyr bedwar gwelliant i gynnig Plaid Cymru, gan alw am negodi cyllideb gadarn ac effeithlon i ddiwallu anghenion ariannol Cymru.

Yn ôl y Ceidwadwyr, byddai hynny yn sicrhau economi sefydlog sy'n cefnogi cyllid y PAC a chyllid rhanbarthol.

Dadl AC Gogledd Cymru'r blaid, Antoinette Sandbach oedd bod cyllideb yr Undeb Ewropeaidd yn "anghynaladwy" am ei bod "wedi cynyddu 47%" ers 1998".

Cynigiodd y Democratiaid Rhyddfrydol dri gwelliant.

Dywedodd AC Canol De Cymru Eluned Parrot ar eu rhan eu bod yn gresynu bod Cymru wedi mynd yn gymharol dlotach rhwng 2000 a 2008 er ei bod wedi cael mwy na £6 biliwn mewn cyllid Undeb Ewropeaidd.

"Mae Cymru'n dlawd ac yn mynd yn dlotach," meddai.

Wrth gloi'r ddadl dywedodd AC Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones y byddai'r hyn mae Mr Cameron yn ei ffafrio, sef rhewi cyllideb yr Undeb Ewropeaidd, yn golygu torri'r gyllideb "i bob pwrpas".

Anogodd yr holl bleidiau i gefnogi'r cynnig.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo heb ei ddiwygio.


Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific