Page last updated at 17:27 GMT, Monday, 19 November 2012

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dywedodd dau gyn weinidog nad oedd ganddyn nhw ddim i'w wneud â phrynu hen westy'r River Lodge, Llangollen wrth ymateb i gwestiynau aelodau cynulliad ar 19 Tachwedd 2012.

Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cyfarfod i drafod proses gaffael llywodraeth Cymru a'r camau a gymerwyd i werthu'r hen westy.

Yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru fe "wastraffodd" y llywodraeth arian trwy wario £1.6m ar y gwesty, gan nad oedd werth cymaint â hynny.

Prynwyd yr adeilad yn 2007 gyda'r nod o greu swyddi cynaliadwy, ond fe fethodd Powys Fadog, y cwmni oedd yn bwriadu defnyddio'r adeilad, â bodloni telerau'r cytundeb.

Mae'r adeilad dal yn wag ac mae'r llywodraeth wedi talu £200,000 mewn cynhaliaeth ers ei brynu.

Eglurodd y Cyn Weinidog Menter, Arloesi a Rhwydweithiau Andrew Davies bod y cynllun yn deillio o ddyddiau Awdurdod Datblygu Cymru (WDA).

Pan y cafodd ei friffio ar y cynllun wedi i waith y sefydliad ddod o dan adain y llywodraeth, dywedodd Mr Davies iddo gael gwybodaeth "anghytbwys a chamarweiniol".

"Roedd y WDA wedi tyfu'n fawr iawn," meddai'r cyn weinidog.

"Doedd dim llawer o reolaeth na threfniant canolog.

"Yn anffodus, parodd hynny yn llywodraeth Cymru."

Roedd yr AC Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones hefyd yn rhoi tystiolaeth.

Roedd yn weinidog yr economi yn llywodraeth Cymru'n Un yn y cyfnod wedi i'r llywodraeth brynu'r gwesty.

Eglurodd bod y penderfyniadau eisoes wedi eu gwneud cyn iddo ef fel gweinidog glywed am y sefyllfa.

"Roedd yr eiddo wedi ei brynu yn 2007 ar gyngor aelod o staff.

"Roedd y pwer yna wedi ei ddirprwyo i'r aelod o staff.

"Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd penderfyniad eto gan aelod o staff y dylid bod cytundeb ar les.

"Unwaith roedd hynny wedi digwydd, doedd dim rôl i'r gweinidog.

"Gallwch chi ddadlau na ddylai'r adeilad fod wedi ei brynu, gallwch chi ddadlau na ddylai'r les fod wedi cael ei roi, ond unwaith oedd o wedi digwydd beth allwch chi wneud?

"Ches i ddim byd o mlaen i yn dweud 'Weinidog, mae yna gamgymeriad fan hyn'.

"Os oedd gweinidog yn dibynnu ar gyngor swyddogion, beth arall oedd gweinidog i'w wneud?"

Clywyd tystiolaeth hefyd gan David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu ac Arwel Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd o lywodraeth Cymru, a'r cyn aelod cynulliad Karen Sinclair.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific