Page last updated at 16:46 GMT, Tuesday, 20 November 2012

Datganiad gan y gweinidog cymunedau

"Bydd Cymru'n dechrau'r gaeaf hwn gyda'r lefel uchaf o halen erioed," yn ôl y gweinidog cymunedau.

Roedd Carl Sargeant AC yn gwneud datganiad ar baratoadau at y gaeaf ar 20 Tachwedd 2012.

Dywedodd bod gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau gwerth am arian a sicrwydd y bydd digon o halen ar gael.

Eglurodd bod adnoddau i gadw'r halen ym Mlaenau Ffestiniog, y Fferi Isaf a Merthyr Tydfil gyda safle arall i agor yn fuan yn Llandegai yng ngogledd orllewin Cymru ac un arall wedyn yn y canolbarth yn Llanidloes.

Mynegodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black bryderon nad yw'r llywodraeth yn cyrraedd ei thargedau o ran brechiadau ffliw.

Dywedodd mai dim on 34.9% o'r rhai dan 65 sydd mewn perygl o ddatblygu'r ffliw sydd wedi eu brechu o gymharu â'r targed o 75%.

75% yw'r targed hefyd ar gyfer yr henoed a 50% o weithwyr y sector iechyd a gweithwyr cymdeithasol sydd mewn cysylltiad uniongyrchol â chleifion.

Does dim un o'r targedau wedi eu cyflawni.

Dywedodd y gweinidog cymunedau bod y gweinidog iechyd yn pryderu am y sefyllfa ac y byddai'r ymgyrch hysbysebion i godi ymwybyddiaeth am y brechiad yn parhau.

Bu'r aelodau hefyd yn trafod ac yna'n pleidleisio ar orchymyn cydsyniad deddfwriaethol yn ymwneud â'r Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio.

Mae cynigion cydsyniad deddfwriaethol yn nodi bod y cynulliad yn cytuno i adael i lywodraeth y Deyrnas Unedig basio deddfau ar fater sydd fel arfer o fewn cymhwysedd deddfwriaethol llywodraeth Cymru.

Cafodd y cydsyniad deddfwriaethol ei basio'n ddi-wrthwynebiad.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific