Page last updated at 18:46 GMT, Wednesday, 14 November 2012

Dadl Plaid Cymru ar ynni

Roedd pwysau ar y llywodraeth i fynd i'r afael â thlodi tannwydd yn ystod dadl Plaid Cymru ar ynni ar 14 Tachwedd 2012.

Maen nhw'n galw ar lywodraeth Cymru i lunio cynllun uwchraddio sgoriau effeithlonrwydd ynni holl stoc tai Cymru, gan flaenoriaethu cartrefi pobl sy'n byw mewn tlodi tannwydd.

"Mae'r glymblaid tlodi tannwydd yn enwi dros 300,000 o aelwydydd mewn tlodi tannwydd," meddai'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wrth agor y ddadl i Blaid Cymru.

"Mae'r broblem yn un sylweddol.

"Rydw i'n meddwl ei bod hi'n bryd i ni gael uchelgais uwch a gweld y pictiwr mwy a cheisio ymroi i ddelio â'r sefyllfa yma yn llawer ehangach."

Galwodd William Powell AC ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol am gydnabyddiaeth i Fargen Werdd Llywodraeth y DU, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gwmniau ynni ganolbwyntio eu cymorth ar y cartrefi tlotaf a mwyaf agored i niwed a chynnig cymorth i bobl i wneud gwelliannau i'w cartrefi fydd yn cyfrannu at ostwng prisiau tannwydd.

Pwysleisiodd Mark Isherwood AC ar ran y Ceidwadwyr hefyd lwyddiannau llywodraeth y DU yn taclo'r broblem, gan gyfeirio at y bwriad yn y bil ynni arfaethedig i sicrhau tariffau isel i bob cwsmer.

Buodd y ddwy blaid yn annog annog llywodraeth Cymru i fanteisio ar bolisi Bargen Werdd Llywodraeth y DU.

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd John Griffiths ei bod yn "galondid" bod consensws ar y mater ar draws y siambr.

"Rydw i'n credu bod angen gofyn a yw llywodraeth y Deyrnas Unedig yn mynd yn ddigon pell," ychwanegodd, gan ddweud bod ei lywodraeth ef yn weithgar iawn yn y maes yn buddsoddi £30m i addasu cartrefi i ddal gwres yn well.

Dywedodd bod y llywodraeth "wedi ymrwymo" i wella effeithlondeb ynni.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.


Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific