Page last updated at 17:40 GMT, Wednesday, 14 November 2012

Dadl y Ceidwadwyr

Pwysleisiodd yr AC Ceidwadol Suzy Davies bwysigrwydd y stryd fawr Gymreig fel "canolfan ar gyfer ymgysylltu cymunedol" wrth arwain dadl ei phlaid ar 14 Tachwedd 2012.

Galwodd AC Canolbarth a Gorllewin Cymru am ostwng trethi busnes i gefnogi menter ac er mwyn rhoi hwb i economïau lleol ac "adfywio'r stryd fawr wag".

Cyflwynodd Ms Davies papur y Ceidwadwyr, 'A Vision for the Welsh High Street' i'r cynulliad wrth iddi alw ar weinidogion llywodraeth Cymru i archwilio cynigion y papur.

Wrth siarad ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, bu Eluned Parrott AC yn dadlau nad oedd hi'n rhy hwyr i adfywio'r stryd fawr.

Nododd y Bont-Faen fel enghraifft o stryd fawr ffyniannus sydd wedi llwyddo i oresgyn yn erbyn sialensiau'r canolfannau tu allan i'r dre a siopa ar-lein.

Gall siopwyr y stryd fawr fanteisio ar y ffordd newydd o siopa, yn ôl Ms Parrott gan fod y rhyngrwyd yn cynnig "cyfle gwirioneddol" i fusnesau bach sydd o fewn dalgylch bach.

Tra'i fod yn croesawu undod barn yr aelodau, dywedodd AC Arfon Alun Ffred Jones fod "angen gweld rhai camau gwirioneddol yn cael eu cymryd i ymateb i'r her".

Wrth ymateb i'r ddadl pwysleisiodd y Gweinidog Adfywio Huw Lewis ymrwymiad llywodraeth Cymru i adfywio trefi a dinasoedd wrth iddo ddadlau fod dogfen ymgynghori 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid' yn rhoi pwyslais cryf ar adfywio canol trefi.

Amlinellodd hefyd y buddsoddiad hyd yma trwy ariannu Ewropeaidd i ganol trefi sy'n dioddef.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific