Page last updated at 18:37 GMT, Wednesday, 7 November 2012

Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

Cyhoeddodd y gweinidog iechyd adolygiad llawn o'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru ar 7 Tachwedd 2012.

Esboniodd Lesley Griffiths AC y byddai'n edrych ar bob agwedd o'r gwasanaeth, o berfformiad i gyllid a'i pherthynas gyda byrddau iechyd lleol.

Mae'r gwasanaeth wedi dod o dan y lach gan ACau'r gwrthbleidiau am fethu â chyrraedd targedau ymateb.

Fe wnaeth y datganiad yn ystod dadl y Democratiaid Rhyddfrydol ar y gwasanaeth ambiwlans.

Bu arweinydd y blaid yn dadlau fod cleifion Cymreig yn haeddu gwell gwasanaeth ambiwlans a bod gweithwyr ambiwlans yn haeddu gwell adnoddau.

Beirniadodd Kirsty Williams AC lywodraeth Cymru am yr ansicrwydd i'r Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth i iddynt fethu â chadarnhau ei chyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol hon tan 2 Tachwedd.

Roedd AC Ceredigion Elin Jones yn cefnogi ei sylwadau gan ddweud y "byddai'r rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus mewn panic os nad oedd y gyllideb wedi ei chadarnhau ar 2 Ebrill, nid 2 Tachwedd".

Fe wnaeth Ms Williams feio'r ansicrwydd cyllidebol ar fethiant y gwasanaeth ambiwlans i gyrraedd y targed Cymru gyfan lle mae disgwyl iddynt ymateb o fewn wyth munud i 65% o alwadau lle mae bywyd yn y fantol.

"Mae'n siŵr fod yr wyth munud yna yn teimlo fel wyth mlynedd i'r bobl sy'n aros am yr ambiwlans," esboniodd.

Manteisiodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Darren Millar ar y cyfle i longyfarch gwaith y Gwasanaeth Ambiwlans Awyr sy'n cael ei hariannu'n cyfan gwbwl gan roddion.

Galwodd ar y llywodraeth i gynnig cymorth ariannol i'r gwasanaeth amhrisiadwy.

Wrth ymateb i'r ddadl, pwysleisiodd y gweinidog fod cyllideb y gwasanaeth ambiwlans wedi cael ei chytuno ar ddechrau'r flwyddyn a taw newidiadau, nid y gyllideb yn gyfan gwbwl oedd o dan drafodaeth.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific