Page last updated at 14:58 GMT, Tuesday, 23 October 2012 15:58 UK

Datganiad cynaliadwyedd

Fe wnaeth y Gweinidog yr Amgylchedd John Griffiths ddatganiad ar ganlyniadau'r ymgynghoriad ar y papur gwyrdd 'Cynnal Cymru Fyw' ar 23 Hydref 2012.

Pwrpas yr ymgynghoriad oedd rhoi cymorth i'r llywodraeth benderfynu ar ei blaenoriaethau mewn cysylltiad ag adnoddau naturiol Cymru.

Roedd 279 o ymatebion i'r ymgynghoriad ac roedd llawer ohonynt yn galw am i unrhyw newid gael ei seilio ar dystiolaeth gadarn ac yn codi pryderon ynglŷn â'r diffyg pwyslais ar fesurau i wrthdroi'r golled o fioamrywiaeth yng Nghymru.

Roedd cefnogaeth i lawer o fesurau canolog y papur sef sefydlu dull gweithredu wedi ei seilio ar yr ecosystem, datblygu cynllunio adnoddau naturiol ar lefelau lleol a cenedlaethol a symleiddio cyfundrefnau rheoliadol.

Wrth drafod gwerth ariannol yr adnoddau naturiol, cydnabyddodd Mr Griffith fod gan "systemau eco werth ariannol ond fod ganddyn nhw werth etifeddiaeth hefyd" wrth iddo bwysleisio na ddylid trafod natur yn nhermau arian.

Rhoddodd ei sicrwydd i aelodau hefyd y byddai'r corff amgylcheddol newydd yn gweithio'n agos gyda'r cynulliad achos "llywodraeth Cymru fydd yn gosod y polisi tra bydd y corff newydd yn gweithredu'r polisi hwnnw".

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific