Page last updated at 15:55 GMT, Monday, 22 October 2012 16:55 UK

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Nid oedd gan lywodraeth Cymru unrhyw ffordd o wybod fod elusen cydraddoldeb hil yn un risg uchel, dywedodd archwilwyr ar 22 Hydref 2012.

Roedd cynrychiolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) yn cyflwyno tystiolaeth i'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus ar berthynas llywodraeth Cymru gyda Chymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (AWEMA).

Rhyddhawyd adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 18 Hydref 2012 a oedd yn beirniadu'r llywodraeth am fethu â thalu sylw i rybuddion ynglyn â'r ffordd roedd y cwmni'n cael ei redeg.

Holodd cadeirydd y pwyllgor Darren Millar AM pam nad oedd y rhybuddion wedi cael eu hystyried yn ofalus "yn enwedig o ystyried fod y faner goch wedi ei chwifio ar sawl achlysur".

"Pan oedd problem yn cael eu hamlygu, doedd dim system yn ei le i rannu'r wybodaeth gyda swyddogion eraill," dywedodd Mike Usher o'r WAO wrth ACau.

Fe wnaeth ymgynghoriad yr archwilwyr ddarganfod fod y "dull digyswllt" yma o rannu gwybodaeth bwysig yn allweddol i'r methiannau ac "er bod gan lywodraeth Cymru lawer o wybodaeth, roedd yn cael ei gadw mewn llefydd gwahanol".

Awgrymodd Mathew Morlock o'r WAO fod problemau AWEMA yn fater ymylol i uned cydraddoldeb y llywodraeth a oedd yn "gamweithredol ar y pryd".

Esboniodd fod "problemau staffio ac arweiniad yn nifer o'r adrannau llywodraethol" a oedd yn delio gydag AWEMA ac o ganlyniad nid oedd gwybodaeth yn cael ei rannu.

Fe wnaeth yr ymchwiliad ddarganfod nad oed tystiolaeth o ymyrraeth wleidyddol anaddas yn nhrafodion llywodraeth Cymru â AWEMA.

Lleisiodd ACau o bob plaid eu pryderon fod £7m o arian cyhoeddus wedi ei neilltuo i elusen heb weithdrefnau i sicrhau fod y grant yn cael ei reoli'n iawn.

Fe wnaeth y Gweinidog Cyllid a'i swyddogion hefyd ddod ger bron y pwyllgor er mwyn rhoi tystiolaeth ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific