Page last updated at 14:41 GMT, Wednesday, 26 September 2012 15:41 UK

Cwestiynau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Bydd fideo o'r eitem hon yn ymddangos yma.

Wedi cyhoeddi cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau iechyd yn ne Cymru, ar 26 Medi 2012 dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths mai "dim ond cyfle i leisio barn" yw'r cynlluniau ar hyn o bryd.

Wrth ymateb i gwestiynau aelodau cynulliad pryderus sy'n cynrychioli'r ardal, dywedodd mai "dim ond cyfle i leisio barn yw'r cynlluniau".

"Mae hyn ynglyn â chyflwyno syniadau a materion pwysig, a gallwch chi nawr gymeryd rhan yn y broses i wneud yn siwr mai'r cynigion cywir sy'n cael eu cynnwys yn yr ymgynghoriad," meddai.

"Rhaid i chi dderbyn ein bod ni'n wynebu galw nad ydyn ni wedi ei weld erioed o'r blaen... Rydym ni wedi cael haf anarferol tu hwnt.

"Mae'r galw ar ein gwasanaethau'n sylweddol, ac rwy'n credu bod hon yn sefyllfa fydd yn parhau.

"Rydym ni i gyd yn ymwybodol o'r her sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd, ac mae'n rhaid i ni ystyried hynny."

Yn ôl AC Gorllewin De Cymru Plaid Cymru, Bethan Jenkins mae staff Ysbyty Treforys wedi dweud wrthi i 15 ambiwlans fod yn aros y tu allan iddo ar un adeg, pob un yn disgwyl i gleifion gael eu derbyn am driniaeth.

Roedd Ms Jenkins yn pryderu am greu pedair uned frys i 1.5 miliwn o bobl.

"Ai dyma realiti'r hyn sydd o'n blaen ni.... ai dyma fydd canlyniad canoli i gleifion Cymru?" holodd.

Dywedodd AC y Ceidwadwyr Suzy Davies nad yw ysbyty Treforys "yn ymdopi" a'i bod yn poeni bod uno tair uned frys mewn un ysbyty yn "mynd yn rhy bell".

Roedd Byron Davies, hefyd yn AC y Ceidwadwyr yn yr ardal, eisiau i'r llywodraeth sicrhau bod digon o staff i wireddu'r cynlluniau newydd.

Dywedodd y gweinidog iechyd mai cyfrifoldeb y byrddau iechyd yw sicrhau staffio digonol, ond bod y llywodraeth yn annog recriwtio o dramor.

Yn hwyrach, wrth ymateb i gwestiwn gan AC Ceredigion Elin Jones, dywedodd Ms Griffiths bod angen i'r llywodraeth fod yn "fwy gwyddonol" wrth recriwtio staff meddygol.

Ymysg y pynciau eraill drafodwyd oedd gofal i fabanod newydd-anedig yng ngogledd Cymru, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a gordewdra.

Doedd dim cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol Theodore Huckle QC.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific