Page last updated at 14:43 GMT, Tuesday, 17 July 2012 15:43 UK

Datganiad ar Robert Powell

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ymddiheuro i rieni Robbie Powell, a fu farw dros 20 mlynedd yn ôl, yn dilyn nifer fawr o gamgymeriadau.

Bu'r prif weinidog yn gwneud datganiad ar y diweddaraf ynglyn â'r ymchwiliad i farwolaeth y bachgen 10 oed, ar 17 Gorffennaf 2012.

Bu farw Robbie Powell o Ystradgynlais yn 1990 o gyflwr prin.

Roedd meddygon wedi methu â sylweddoli ei fod yn dioddef o glefyd Addison.

Fe wnaeth cwest yn 2004 i'w farwolaeth yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ym mis Ebrill 1990 ddychwelyd rheithfarn o farwolaeth drwy achosion naturiol a gafodd ei achosi gan esgeulustra.

Ers hynny, mae ei dad, William Powell wedi bod yn ymgyrchu am ymchwiliad cyhoeddus.

Yn ystod y datganiad dywedodd y prif weinidog fod 'na "fethiannau difrifol ynglyn â gofal Robbie" a bod ei deulu wedi cael eu "gadael i lawr yn wael".

Serch hynny, dywedodd Mr Jones fod nifer o'r pryderon yn ymwneud â chamau gweithredu a gymerwyd gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron sy'n dod o dan waith Swyddfa Gartref y DU a Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.

Fe wnaeth y ddwy adran gadarnhau nad oeddynt yn dymuno sefydlu ymchwiliad ar y cyd i achos Robbie.

Cyhoeddodd y prif weinidog y byddai'n ysgrifennu at Heddlu Dyfed Powys ynghylch eu "hanallu" yn ogystal ag at y Cyngor Meddygol Cyffredinol ynghylch "pam na chymerwyd unrhyw gamau" yn dilyn marwolaeth Robbie.

Cyhoeddodd gyhoeddiad adroddiad yr ymchwilydd annibynnol ar y "gwersi sydd i'w dysgu" o farwolaeth y bachgen 10 mlwydd oed, a oedd yn cynnwys 12 o argymhellion.

Mae'r argymhellion yn cynnwys ffyrdd o wella cyfathrebu mewn gofal ac ymdrin â chwynion yn dilyn marwolaeth cleifion.

Dywedodd Mr Jones: "Yr hyn yr ydym wedi gweld yw nifer fawr o gamgymeriadau a llawer o anlwc ac esgeulustod."

Ychwanegodd: "Mae argymhellion yr ymchwiliad wedi dangos i ni fod 'na rai pethau y gallwn ei wneud i wella'r sefyllfa.

"Rwy'n gwybod y byddwch yn rhannu fy mhenderfyniad i barhau i ddysgu o'r camgymeriadau, ac i sicrhau fod na rhywfaint o gyfiawnhad yn dilyn marwolaeth Robbie."

Fe wnaeth aelodau ar draws y Siambr groesawu ymddiheuriad cyhoeddus y prif weinidog i'r teulu Powell.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific