Page last updated at 15:22 GMT, Wednesday, 11 July 2012 16:22 UK

Datganiad gan y Gweinidog Busnes a Menter

Fe allai'r cynlluniau i greu dwy ardal ddinesig i hybu'r economi yn y de, fod yn anfanteisiol i ardaloedd eraill ar draws Cymru, yn ôl ACau ar draws y Siambr.

Bu'r Gweinidog Busnes a Menter,Edwina Hart yn gwneud datganiad ar adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ranbarthau dinesig, ar 11 Gorffennaf 2012.

Mae'r adroddiad yn argymell cynlluniau i greu dwy ardal ddinesig yn Ne-ddwyrain Cymru a Bae Abertawe i helpu hybu datblygiad economaidd yr ardal.

Yn ôl ymchwil rhyngwladol, mae twf yn yr economi yn digwydd mewn rhanbarthau sy'n canolbwyntio ar y ddinas.

Mae poblogaethau o fwy na 500,000 yn denu gwell swyddi a gwell sgiliau.

Dywedodd Edwina Hart: "Allwn ni ddim gwadu pwysigrwydd ein dinasoedd.

"Mae'r boblogaeth drefol yn cynyddu ledled y byd ac nid yw Cymru'n eithriad.

"Os byddaf yn gweld cyfle i fanteisio ar hynny er mwyn hyrwyddo swyddi a thwf yng Nghymru, dyna a wnaf."

Serch hynny rhybuddiodd Llefarydd Economi Plaid Cymru Alun Ffred Jones, y gall ardaloedd eraill ar draws Cymru gael eu hanwybyddu a cholli allan yn ariannol, o ganlyniad i'r cynlluniau hyn.

Ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Eluned Parrott y bydd na ddicter gan bobl ar draws Cymru tuag at y cynlluniau yma sy'n canolbwyntio ar y de.

Fe wnaeth AC Llafur yn Nelyn Sandy Mewis hefyd ofyn i'r gweinidog i ystyried gwella rhwydweithiau trafnidiaeth, fel y gallai Cymru gyfan elwa o'r cynlluniau hyn.

Fe wnaeth AC y Ceidwadwyr yng Nghorllewin Clwyd Darren Millar hefyd leisio ei bryderon o ran y ffocws ar Dde Cymru a'r posibilrwydd y gallai'r gogledd ddwyrain fod "yn cwympo y tu ôl" i weddill Cymru.

Wrth ymateb i sylwadau'r aelodau, cytunodd y gweinidog fod angen ystyried y materion hyn yn ofalus.

Ond tanlinellodd Mrs Hart y byddai'r cynlluniau hefyd o fudd i ardaloedd eraill ar draws Cymru, megis y Cymoedd.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific