Page last updated at 13:29 GMT, Wednesday, 20 June 2012 14:29 UK

Cwestiynau Tai a chwestiynau i'r cwnsler cyffredinol

Mae'r arian sy'n cael ei ddosbarthu gan gronfa'r Loteri Cenedlaethol yn "anghyfartal" ar gyfer cymunedau ledled Cymrum, yn ôl ACau.

Bu'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Huw Lewis AC yn ateb cwestiynau ACau ar faterion sy'n ymwneud â'i adran, ar 20 Mehefin 2012.

Yn ôl AC Llafur dros Aberafan David Rees, o'u cymharu â rhannau eraill o'r DU, mae ardaloedd difreintiedig yng Nghymru yn colli allan ar arian y loteri.

Cytunodd y gweinidog adfywio gyda hynny a mynnodd fod y Loteri Genedlaethol yn "ymwybodol o'r anghysondebau".

Dywedodd Huw Lewis AC mai un o'r prif broblemau oedd methiant yr ardaloedd difreintiedig i gyflwyno cynigion gerbron y corff, a phwysleisiodd bod angen mynd i'r afael â hynny.

Fe wnaeth AC Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas hefyd godi ei bryderon gyda chyflwyniad diweddar Treth ar Werth ar gyfer adeiladau hanesyddol, gan lywodraeth y DU.

Cytunodd y gweindiog y byddai hynny'n cael "effaith andwyol" ar amgylchedd hanesyddol Cymru.

Pwysleisiodd Mr Lewis ei fod wedi ysgrifennu at lywodraeth y DU gyda'i bryderon, a bod y dreth o 20% sydd wedi cael ei osod ar amgylchedd hanesyddol Cymru "yn wallgof".

Ychwanegodd y byddai cannoedd o adrannau treftadaeth ar draws Cymru fod mewn perygl a bod hyn yn "yn fygythiad mawr i unrhyw brosiect adfer".

Yn dilyn hynny, bu'r Cwnsler Cyffredinol Theodore Huckle QC yn ateb cwestiynau ACau.

Peter Black o'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd yr unig aelod i gyflwyno cwestiwn, a hynny'n ymwneud â gwaith yr Archifau Gwladol i ddiweddaru 'Legislation.gov.uk'.

Mae'r wefan yn cyhoeddi pob deddf gaiff eu pasio yn y Daernas Unedig ar ran y llywodraeth.

Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol fod angen nodi'n glir y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i Gymru.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific