Page last updated at 07:10 GMT, Tuesday, 12 June 2012 08:10 UK

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae nifer y toriadau Cesaraidd yng Nghymru ymhlith yr uchaf yn Ewrop, yn ôl y swyddfa archwilio.

Bu aelodau Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 12 Mehefin 2012.

Amlinellodd Archwilydd Cyffredinol Cymru Huw Vaughan Thomas, y ffigyrau diweddar sy'n ymwneud â gwasanaethau mamolaeth.

Dywedodd wrth ACau fod Sefydliad Iechyd y Byd wedi gosod canllawiau ar gyfer nifer y toriadau Cesaraidd o gwmpas 15 y cant, a bod y corff wedi rhybuddio bod y ffigurau ar gyfer Cymru yn "uwch o lawer na hynny".

Yn ôl ffigyrau, ymhob un o'r 13 uned obstetrig fe wnaeth nifer y toriadau Cesaraidd godi dros 20 y cant.

Yn Ysbyty Singleton, Ysbyty Nevill Hall a Ysbyty Brenhinol Morgannwg roedd nifer y mamau a oedd wedi derbyn toriadau Cesaraidd yn 30% a mwy.

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Swyddfa Archwilio Cymru Tracey Davies, hefyd roi tystiolaeth gerbron y pwyllgor.

Holodd ACau Ms Davies am y rhesymau y tu ôl i'r nifer uchel o doriadau Cesaraidd ac fe wnaeth hi gydnabod fod gordewdra mewn mamau yn ffactor.

Dywedodd wrth ACau: "Mae byrddau iechyd wedi nodi bod gordewdra mewn mamau yn codi, sy'n golygu bod y posibilrwydd o famau yn derbyn toriadau Cesaraidd hefyd yn codi."

Ond dywedodd Ms Davies fod lefelau gordewdra hefyd yn debyg i weddill y DU, felly ni allai fod yr unig ffactor wrth esbonio nifer uchel y toriadau Cesaraidd.

Dywedodd Ms Davies wrth ACau fod rhai mamau yng Nghymru yn gofyn am doriadau Cesaraidd, ond cyfaddefodd fod y mwyafrif o doriadau yn cael eu cynnal yn dilyn cyngor meddygol.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific