Page last updated at 17:40 GMT, Wednesday, 30 May 2012 18:40 UK

Dadl Plaid Cymru

Mae aelodau cynulliad o bob plaid wedi cefnogi'r cynlluniau i gyflwyno enwau parth lefel-uchaf, '.cymru' a '.wales', fel rhan o'r ymgyrch i hybu delwedd Cymru dramor.

Roedd yr ACau yn trafod dadl Plaid Cymru ar 30 Mai 2012.

Wrth gyflwyno'r cynnig fe ddywedodd yr AC Simon Thomas y gallai Cymru gael ei brandio "yn fwy effeithiol" a bod gwell gan bron i 60% o drigolion Cymru y parth '.cymru' yn hytrach na '.wales', er bod busnesau yn dweud fel arall.

Mae Plaid Cymru yn cefnogi cais gan Nominet i Gorfforaeth y Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau a Neilltuir (ICANN) am y ddau enw parth lefel-uchaf.

Fe esboniodd Mr Thomas fod gan Nominet "ethos cyhoeddus yn eu cyfansoddiad" a croesawodd eu haddewid i agor swyddfa yng Nghymru os bydd y cais yn llwyddiannus.

Galwodd yr AC Eluned Parrott am lansio'r enwau parthau efo "clec, nid gwich" er mwyn annog busnesau i ddefnyddio'r enwau newydd.

Fe soniodd yr AC Ceidwadol Suzy Davies am y cyfle i hybu'r defnydd o'r we ymysg pobl hŷn: "Gall helpu cyfeirio pobl hŷn, sydd efallai'n amharod i'w defnyddio, at y we.

"Mae annog pobl hŷn i ddefnyddio'r we yn ffordd i hybu defnydd o iaith bob dydd rhwng cenedlaethau."

Fe wnaeth yr AC Ken Skates dynnu sylw at yr effaith y gallai'r enwau newydd ei chael ar hybu busnesau Cymreig yn rhyngwladol.

Dywedodd wrth ACau bod Cymru mewn perygl o ddisgyn y tu ôl I ddinasoedd fel Berlin ac Efrog Newydd sydd eisioes ar fin mabwysiadu enwau parth lefel-uchaf.

Wrth ymateb i'r ddadl ar ran y llywodraeth, , fe groesawodd y Gweinidog Menter Edwna Hart y gefnogaeth drawsbleidiol.

Dywedodd Ms Hart y byddai '.cymru' a '.wales' yn sicrhau bod Cymru ar y blaen yn y dyfodol mewn perthynas a'r we a'i bod hi'n disgwyl y byddai busnesau Cymreig yn manteisio ar yr enwau newydd.

Mae Ms Hart yn gobeithio y bydd canlyniad y cais am enwau parth lefel-uchaf yn cael ei ddatgelu cyn diwedd y flwyddyn, er iddi rybuddio y gallai fod yn 2013 cyn i hynny ddigwydd.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific