Page last updated at 10:11 GMT, Monday, 21 May 2012 11:11 UK

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae angen i gyrff cyhoeddus gyfrannu'n fwy at y Fenter Twyll Genedlaethol i'w wneud yn fwy effeithiol, yn ôl archwilydd cyffredinol Cymru.

Fe wnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gyfarfod i drafod adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy'n ystyried y ffordd orau i sicrhau'r defnydd cywir o arian cyhoeddus i gadw'r risg o dwyll yn isel, ar 22 Mai 2012.

Bob dwy flynedd, mae'r Fenter Twyll Genedlaethol yn cynnal ymchwiliad sy'n cysylltu data electronig o fewn a rhwng cyrff y sector cyhoeddus a preifat i atal a chanfod twyll.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru Huw Vaughan Thomas, bod £6 miliwn wedi ei adennill o weithgareddau twyllodrus yng Nghymru o ganlyniad i'r ymchwiliad diwethaf.

Er hynny, esboniodd Mr Thomas fod y ffigwr yna'n is o gymharu â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, a bod hynny o ganlyniad i lai o gyfranogiad i'r fenter gan gyrff cyhoeddus Cymreig.

Ar hyn o bryd, mae 43 o gyrff y sector cyhoeddus wedi ymuno â'r fenter yng Nghymru.

Yn ôl David Rees, cynrychiolydd o'r Fenter Twyll Cenedlaethol, mae yna obeithion i ehangu'r fenter i gynnwys yr adrannau cyllid myfyrwyr, budd-daliadau tai a thai cymdeithasol.

Dywedodd Mr Rees mai un o'r prif ddatblygiadau y maent yn ceisio ei gyflawni gyda'r fenter yw'r gallu i ganfod gweithgareddau twyllodrus o'r cam cyntaf, gan fod adennill arian yn gallu achosi problemau.

Byddai hyn yn golygu y byddai data yn cael ei wirio pan fod pobl yn gwneud cais am gyllid o'r sector cyhoeddus, sy'n golygu na fyddai arian yn gadael y pwrs cyhoeddus.

Gwahoddwyd y pwyllgor i ddanfon unrhyw gwestiynau ar gyngor gan yr archwilydd cyffredinol ar ymateb y llywodraeth i 'Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai' i Huw Vaughan Thomas.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific