Page last updated at 09:16 GMT, Tuesday, 8 May 2012 10:16 UK

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae lefel y grantiau yng Nghymru yn rhy uchel yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).

Bu aelodau'r pwyllgor yn parhau gyda'u hymchwiliad i reoli grantiau yng Nghymru, gan wrando ar dystiolaeth gan CLlC, ar 8 Mai 2012.

Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ym mis Tachwedd 2011 yn awgrymu bod Cymru yn dibynnu ar fwy o grantiau na gweddill y DU.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod llawer o gynlluniau grant yn orgymhleth ac anaml iawn y mae arianwyr a derbynwyr yn dysgu gwersi o broblemau'r gorffennol.

Mae CLlLC yn croesawu'r adroddiad ac yn cytuno bod angen symleiddio a lleihau cynlluniau grant.

Yn ôl CLlLC, fe fyddai cyfuno cynlluniau, lle bo'n briodol, yn fwy effeithlon a chost effeithiol.

Mae CLlLC o'r farn bod lefel y grantiau yng Nghymru yn rhy uchel a bod llawer o'r gwaith sy'n ymwneud â chynnig grantiau yn "ailadroddus".

Mae'r cyfrifoldeb am osod y termau ac amodau ar gyfer llawer o grantiau yn nwylo llywodraeth Cymru, ond cyflogir archwilwyr allanol hefyd er mwyn ardystio'r gwaith hwnnw.

Yn ôl y gymdeithas mae'r gwaith ychwanegol yn ddiangen gan fod nifer o'r grantiau eisoes wedi cael eu harchwilio yn ystod archwiliad datganiad blynyddol cyfrifon y cynghorau.

Fe fyddai hynny yn arbed £2.15 miliwn sy'n cael ei dalu gan gynghorau i SAC ar gyfer ei waith ardystio, yn ôl CLlLC.

Ond yn ôl cadeirydd y pwyllgor Darren Millar, roedd na reswm dilys ar gyfer lefel y craffu ar grantiau penodol oherwydd bod nifer ohonynt yn gymhleth iawn.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific