Page last updated at 10:49 GMT, Wednesday, 25 April 2012 11:49 UK

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Mae angen i Lywodraeth Cymru gynyddu eu buddsoddi'n sylweddol mewn pêl-droed ar lawr gwlad yng Nghymru er mwyn gwella safonau, yn ôl Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC).

Roedd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn gwrando ar dystiolaeth yn ei ymchwiliad i Uwch Gynghrair Cymru (UGC).

Cododd Prif Weithredwr CBC Jonathan Ford ei bryderon nad oes digon o arian yn cael ei fuddsoddi mewn pêl-droed yn lleol er mwyn datblygu canolfannau rhagoriaeth.

Pwysleisiodd Mr Ford fod angen gwneud mwy i wella safonau caeau chwarae ac adnoddau ar draws Cymru, ond oherwydd diffyg arian ac adnoddau roedd hynny'n cael ei rwystro.

Yn benodol, beirniadodd y prif weithredwr Lywodraeth Cymru am beidio buddsoddi yn y strwythur bêl-droed.

Dywedodd: "Mae gynnom ni (yr FAW) drosiant blynyddol o £ 10m ac nid yw hynny wedi cael ei gyfateb."

Ychwanegodd Mr Ford: "Mae 36m newydd gael ei fuddsoddi yn y strwythur bêl-droed yn Iwerddon, £30m wedi cael ei fuddsoddi yn Lloegr ac mae yna lawer iawn o enghreifftiau ar draws Ewrop o lywodraethau'n buddsoddi yn eu strwythur bêl-droed.

"Ond ychydig sydd wedi bod gan Lywodraeth Cymru sy'n mynd tuag at strwythurau chwaraeon."

Cyhoeddodd Jonathan Ford fod CBC hefyd yn ystyried cap ar gyflog chwaraewyr er mwyn gwneud arbedion ariannol.

Fe wnaeth ACau hefyd drafod model amgen posibl megis symud i bêl-droed yr haf.

Serch hynny mynnodd Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru John Deakin fod y syniad yn amhoblogaidd gyda chefnogwyr ac aelodau clybiau ar draws Cymru.

Dywedodd Mr Deakin fod clybiau a'r cyfryngau, yn benodol S4C, sy'n darlledu gemau'r uwch gynghrair, erioed wedi derbyn y syniad.

Ar y llaw arall, awgrymodd Prif Weithredwr Ymddiriedaeth Bêl-droed Cymru Neil Ward, a oedd hefyd yn bresennol yn ystod y cyfarfod, y gallai symud i bêl-droed yr haf fod yn gam positif ac y dylai CBC rhoi hynny ar waith.

Fe wnaeth ACau hefyd wrando ar dystiolaeth gan Reolwr Clwb Pêl-droed Aberystwyth Tomi Morgan.

Pwysleisiodd Mr Morgan hefyd bod nifer fach o gefnogwyr yn mynychu gemau Uwch Gynghrair Cymru. Fe wnaeth e hefyd gytuno bod angen mwy o fuddsoddiad i wella cyfleusterau meysydd pêl-droed.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific