Page last updated at 16:55 GMT, Wednesday, 25 April 2012 17:55 UK

Dadl y Ceidwadwyr ar werth am arian

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o fethu ag arwain drwy esiampl wrth sicrhau gwerth am arwain o fewn cynghorau lleol.

Ychydig dros wythnos cyn i etholwyr fynd i fwrw'u pleidlais yn yr etholiadau lleol, fe arweiniodd y Ceidwadwyr ddadl ar werth am arian ar 25 Ebrill 2012.

Wrth agor y ddadl tynnodd Janet Finch Saunders AC sylw at sawl cynllun o eiddo'r llywodraeth y mae hi'n dweud nad oedd yn werth am arian, gan gynnwys adeilad llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno.

Wrth ymateb dywedodd Peter Black AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig nad oedd yn gwerthfawrogi naws ei haraith, oedd meddai, wedi'i seilio ar "hanner y gwir".

Gyda'r etholiadau lleol ond ddyddiau i ffwrdd fe wnaeth sawl aelod yn naturiol fanteisio ar y cyfle i glodfori'r hyn y mae eu pleidiau nhw wedi'i gyflawni mewn llywodraeth leol..

Ar ran Plaid Cymru dywedodd Jocelyn Davies bod nifer o gynghorau wedi gwella'r ffordd y maen nhw'n sichrau gwerth am arian, ac awgrymodd y gellid arbed mwy o arian pe bai cynghorwyr, ac ymgeiswyr cyngor, yn cwyno llai am ei gilydd wrth yr Ombwdsman gwasanaethau cyhoeddus.

"Mae cael yr hawl i gwyno, ddim yn ei gwneud hi'n iawn i gwyno.."

Fe dynnodd aelod cynulliad Ceidwadol y gogledd Antoinette Sandbach AC sylw at y lefel uchel o dreth cyngor sydd heb ei dalu yng Nghymru - £36miliwn meddai.

Dywedodd y byddai'r arian yna yn gwneud gwahaniaeth mawr i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Wrth ymateb ar ran y llywodraeth dywedodd y gweinidog llywodraeth leol Carl Sargeant ei fod yn hapus i siarad am yr hyn y mae'r llywodraeth yn ei wneud i sicrhau gwerth am arian mewn llywodraeth leol.

Amlinellodd gynlluniau caffael oedd meddai yn arbed miliynnau o bunnau'r flwyddyn, a bod cynghorau yng Nghymru yn derbyn setliad gwell na chynghorau yn Lloegr - ar gyfartaledd 1.3% yn well yn ôl Mr Sargeant.

Ychwanegodd y gweinidog bod cynghorau yn wynebu her enfawr wrth geisio darparu gwasanaethau gyda llai o arian, ond wrth gloi'r ddadl dywedodd llefarydd cyllid y Ceidwadwyr Nick Ramsay AC ei bod yn bosib gwneud arbedion a darparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol yr un pryd.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific