Page last updated at 16:53 GMT, Wednesday, 25 April 2012 17:53 UK

Dadl fer: Rôl y cyfryngau yng Nghymru.

Bu Angela Burns, AC Gorllewin Caerfyddin a Dwyrain Penfro, yn arwain dadl fer â'r teitl 'Troi cefn neu wthio i'r cyrion: beth sy'n digwydd i'r pedwerydd ystad yng Nghymru?'.

Yn ystod y ddadl ar 25 Ebrill fe wnaeth yr AC ceidwadol drafod rôl y cyfryngau yng Nghymru.

Cododd Ms Burns ei phryderon ynglyn â thoriadau i raglenni gwleidyddol BBC Cymru yng Nghymru a galwodd ar y llywodraeth i annog i'r gorfforaeth amddiffyn darllediadau newyddion.

Wrth ymateb i'r ddadl cytunodd y Gweinidog Treftadaeth Huw Lewis fod rôl y cyfryngau yn hanfodol i ddemocratiaeth.

Ychwanegodd ei fod wedi siomi gyda phenderfyniad llywodraeth y DU i dorri cyllid darlledwyr yng Nghymru.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific