Page last updated at 15:23 GMT, Thursday, 26 April 2012 16:23 UK

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn hytrach na darparu gwasanaeth gwrth-risg, mae'n rhaid i awdurdodau lleol fabwysiadu'r syniad o ail-alluogi ar gyfer pobl hŷn, yn ôl Cynghrair Ail-alluogi Cymru.

Bwriad ail-alluogi yw helpu pobl i edrych ar ôl eu hunain, a'u galluogi i fyw'n annibynnol a sicrhau eu lles personol.

Roedd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn casglu tystiolaeth ar gyfer ei ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn ar 26 Ebrill 2012.

Dywedodd cynrychiolwyr o'r gynghrair, sefydliad ambarél ar gyfer sefydliadau proffesiynol, partneriaid o'r sector wirfoddol a darparwyr gofal, na ddylai awdurdodau lleol ddewis yr "opsiwn hawdd" a danfon pobl hŷn i gartrefi gofal yn syth pan fod angen help arnynt i fyw yn eu cartrefi.

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd Philippa Ford o'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi ac Ed Bridges o Wasanaeth Brenhinol Gwirfoddol y Merched bod angen ystyried ffactorau corfforol, cymdeithasol, amgylcheddol ac emosiynol person er mwyn sicrhau gwasanaeth effeithiol.

Yn ôl Mr Ford, erbyn 2020, bydd angen ehangu maint y gwasanaeth gofal o 24%.

Esboniodd ef bod gan "Loegr a'r Alban eisoes gronfeydd ar gyfer ail-alluogi, ac nad yw'r fath gronfa yn bodoli yng Nghymru".

Pwysleisiodd y ddau gynrychiolydd y byddai mabwysiadu model ail-alluogi hygyrch a chyson ar draws Cymru yn arbed arian i lywodraeth y wlad yn yr hir dymor.

Fe rybuddiodd Francis McGlone a Yvonne Apsitis o UK Home Care bod darparwyr cartrefi gofal annibynnol o dan fwy o straen nag erioed o'r blaen a hynny er gwaethaf polisi llywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl i aros yn eu cartrefi cyn hired ag sy'n bosib.

Er bod toriadau wedi bod yn lefel eu ffioedd, mae mwy o bwysau arnynt meddai Mr McGlone.

Rhybuddiodd hefyd bod "un ym mhob pump o ddarparwyr yn disgwyl bod allan o fusnes ymhen blwyddyn".

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Darren Millar
 • Lynne Neagle
 • Lindsay Whittle
 • Kirsty Williams
 • SEE ALSO

  Story Tools

  Llywio drwy’r BBC

  Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

  Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

  Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific