Page last updated at 16:19 GMT, Tuesday, 27 March 2012 17:19 UK

Datganiad ar Strategaeth Pysgodfeydd Cymru

Fe wnaeth y dirprwy weinidog amaethyddiaeth, bwyd, pysgodfeydd a rhaglenni Ewropeaidd amlinellu ei gynlluniau ar gyfer adolygu ac adnewyddu Strategaeth Pysgodfeydd Cymru y llywodraeth dros y flwyddyn sydd i ddod.

Fe eglurodd Alun Davies AC ar 27 Mawrth 2012 fod strategaeth 2008 y llywodraeth wedi gwasanaethu'r diwydiant yn dda, ond, wrth edrych i'r dyfodol, roedd angen iddo fod yn fwy eang i adlewyrchu rôl gynyddol Cymru yn Ewrop.

Fe ddadlodd Mr Davies nad oedd anghenion y gymuned bysgota arfordirol raddfa fach wedi'u hystyried yn llawn a chadarnhaodd fod trafodaethau yn mynd yn dda gydag adrannau pysgodfeydd DU eraill i alluogi gweinyddiaethau datganoledig i reoli trwyddedi a chwota.

Fe gadarnhaodd Mr Davies fod gwyddoniaeth a sail dystiolaethol gref yn allweddol i'r gwaith diwygio a'i fod wedi gofyn i swyddogion gryfhau'r dystiolaeth ar gyfer stociau allweddol sy'n dod o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredinol.

Fe wnaeth Mr Davies hefyd grybwyll pysgota hamdden a chadarnhaodd fod swyddogion yn gweithio gyda chyrff cynrychioladol i adolygu'r ffordd y maen nhw ar hyn o bryd yn bwydo mewn i bolisïau pysgodfeydd, gyda mwy o gyhoeddiadau i ddod yn yr hydref.

Fe gododd yr AC Ceidwadol Russell George bynciau yn ymwneud â mynediad i ddyfrffyrdd, tra croesawodd AC Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas y drafodaeth ar gwota, gyda'r AC Democratiaid Rhyddfrydol William Powell yn gofyn i'r dirprwy weinidog ymhelaethu ar yr ymwneud gyda rhanddeiliaid.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific