Page last updated at 18:11 GMT, Tuesday, 13 March 2012

Dadl ar strategaeth yr iaith Gymraeg 2012-17

Pwysleisiodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau amcanion strategaeth newydd llywodraeth Cymru 'Iaith fyw: iaith byw' ar gyfer y Gymraeg ar 13 Mawrth 2012.

Wrth arwain y ddadl dywedodd Leighton Andrews AC fod y strategaeth yn gweithio tuag at "annog a chefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg mewn teuluoedd, cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chryfhau sefyllfa'r iaith Gymraeg yn y gymuned".

Fe wnaeth yr AC Ceidwadol Suzy Davies alw ar y llywodraeth i egluro lefel y cyfranogiad a fydd gan sefydliadau gwirfoddol, annibynnol a phreifat wrth gyflenwi'r strategaeth.

Nododd Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru â phryder y ffaith bod nifer y cymunedau lle mae dros 70% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg wedi gostwng yn sylweddol yn ôl y cyfrifiad diwethaf.

Galwodd hefyd ar i'r llywodraeth sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i gynllunio ar gyfer cynyddu nifer y cymunedau lle mae'r Gymraeg yn brif iaith.

Wrth gyfrannu at y ddadl fe wnaeth Eluned Parrott AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol alw ar y llywodraeth i nodi sut y caiff ei thargedau i gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg eu cyrraedd.

Cafodd y cynnig wedi ei ddiwygio ei gymeradwyo.


Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific