Page last updated at 18:26 GMT, Wednesday, 14 March 2012

Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

Galwodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black ar lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun gwarantu blaendal i helpu'r rheiny sy'n prynu cartrefi am y tro cyntaf ar 14 Mawrth 2012.

Lleisiodd ei bryder, wrth arwain dadl ei blaid, ynghylch y cynnydd parhaus ym mhrisiau tai Cymru sy'n ei gwneud hi'n anos fyth i'r rheini sy'n prynu am y tro cyntaf i gamu ar yr ysgol dai.

Pwysleisiodd ei gyd-aelod Aled Roberts bwysigrwydd y prynwyr yma yn y cylch tai wrth iddo ddadlau nad oes pwrpas gobeithio y bydd pobl yn dringo'r ysgol dai os yw gris isaf yr ysgol ar goll.

Wrth siarad ar ran y Ceidwadwyr, galwodd Mark Isherwood AC ar lywodraeth Cymru i i ymgysylltu â darparwyr tai sector preifat a thrydydd sector allweddol a chyllidwyr i gytuno ar Strategaeth Adfer Tai i Gymru a'i gweithredu.

Fe wnaeth yr aelod Plaid Cymru Leanne Wood nodi bod y gostyngiad yn y cyllid cyfalaf sydd ar gael i Lywodraeth Cymru yn lleihau ei gallu i gyllido cynlluniau tai fforddiadwy yn sylweddol.

Tra'n ymateb i'r ddadl, pwysleisiodd y Gweinidog Tai bwysigrwydd cynorthwyo prynwyr tai sy'n dioddef oherwydd y penderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud yn Whitehall.

Amlinellodd hefyd gefnogaeth llywodraeth Cymru trwy'r cynllun prynu tŷ a rhenti yn gyntaf sy'n rhoi cyfle i denantiaid brynu eu tai.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific