Page last updated at 12:30 GMT, Wednesday, 29 February 2012

Pwyllgor Cyllid

Galwodd Addysg Uwch Cymru am i gronfeydd strwythurol ffocysi ar gynaliadwyedd a helpu creu swyddi hir dymor.

Bu'r pwyllgor yn cymryd tystiolaeth ar gyfer ei hymchwiliad i effeithlonrwydd cronfeydd strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru ar 29 Chwefror 2012.

Bu cynrychiolwyr o Addysg Uwch Cymru, sef y corff sy'n gofalu am fuddiannau sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, yn bresennol i roi tystiolaeth, yn ogystal â'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd Alun Davies AC.

Dywedodd Professor Richard B. Davies, Addysg Uwch Cymru bod angen i'r cyfnod nesaf o gronfeydd strwythurol blaenoriaethu camau gweithredu sydd â'r potensial i gael effaith drawsnewidiol yn gymdeithasol ac economaidd ar Gymru drwy gynhyrchu swyddi ar bob lefel ac yn sicrhau twf cynaliadwy.

Maent yn benderfynol y bydd prifysgolion yn chwarae rhan lawn yn gwireddu'r canlyniadau rhanbarthol arloesol.

Ychwanegodd y dirprwy weinidog fod llywodraeth Cymru'n gweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU, llywodraethau datganoledig a phartneriaid eraill Cymru i helpu i lunio cyfeiriad polisi'r DU ar gyfer y cyfnod nesaf o raglenni strwythurol.

Ychwanegodd ei fod yn lled bodlon gyda'r modd y mae'r rhaglenni strwythurol wedi perfformio yn ystod yr hinsawdd economaidd ddiweddar ac yn edrych i'r dydfodol, mae eisiau gweld twf mewn swyddi cynaliadwy.

Mae'r cronfa strwythurol yn cael eu dosbarthu ar sail angen, er bod pob rhanbarth yn gymwys i gael arian o gronfeydd a rhaglenni amrywiol y polisi.

Mae Cymru wedi ei rannu'n ddau ranbarth at ddibenion arian Ewropeaidd: Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a Dwyrain Cymry, gyda'r cyntaf yn gymwys ar gyfer y lefel uchaf o gyllid.

Bydd Cymru wedi derbyn gwerth tua £1.9 biliwn o arian dros y cyfnod 2007-2013.

Mae swyddogion yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn trafod strwythur y cyfnod nesaf o gyllid.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific