Page last updated at 12:01 GMT, Tuesday, 31 January 2012

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Fe ddylai Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (CLlECG) gael ei raddio yn y grŵp 'mewn perygl mawr', yn ôl ysgrifennydd parhaol llywodraeth Cymru.

Roedd aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn gwrando ar dystiolaeth ar reoli grantiau yng Nghymru, ar 31 Ionawr 2012.

Pwysleisiodd Llywodraeth Cymru fod swyddogion, ar hyn o bryd, yn edrych ar oblygiadau methiant CLlECG i fudiadau eraill sy'n cael eu hariannu ganddi.

Ym mis Ionawr 2012, cafodd arian cyhoeddus ei dynnu nôl o'r gymdeithas yn dilyn ymchwiliad i honiadau am lygredd ariannol.

Mae'r Swyddfa Ariannu Ewropeaidd yng Nghymru bellach wedi cyhoeddi nad ydynt yn rhoi £3m i'r elusen sy'n derbyn £8.4m o arian cyhoeddus, gan gynnwys cyllid Ewropeaidd a Chronfa'r Loteri Fawr.

Roedd adroddiad Dr Paul Dunn, cyn-bennaeth corff cydraddoldeb yn Lloegr, wedi cyfeirio at honiadau fod y prif weithredwr Naz Malik wedi cymeradwyo ei godiad cyflog ei hun.

Beirniadodd yr ysgrifennydd parhaol lywodraeth Cymru yn y modd y mae wedi ymdrin â grantiau i rai mudiadau yn y gorffennol.

Dywedodd y Fonesig Gillian Morgan: "Yn hanesyddol, yn nhermau grantiau, nid yw llywodraeth Cymru wedi bod yn ddigon trylwyr gyda safonau rhai mudiadau sy'n derbyn arian."

Ychwanegodd: "Ar ddiwedd y dydd, os yw mudiad yn penderfynu cyflawni twyll, mae'n anodd iawn i lywodraeth Cymru ganfod hynny.

"Mae angen i ni sicrhau, pan bod hynny'n digwydd, bod y gweithdrefnau cywir yn cael eu gweithredu."

Yn ystod y pwyllgor fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol Huw Vaughan Thomas hefyd amlinellu blaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru.

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific