Page last updated at 15:17 GMT, Tuesday, 24 January 2012

Datganiad gwasanaethau cymdeithasol

Tanlinellodd y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol Gwenda Thomas gynnwys y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol newydd yn ystod y sesiwn lawn ar 24 Ionawr 2012.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd y bil yn rhoi mwy o bwer a rheolaeth i filoedd o bobl sy'n derbyn gofal.

Nod y bil yw:

  • rhoi'r hawl i bobl gael mynediad i wybodaeth, cyngor a chymorth am sut i ddod o hyd i wasanaethau
  • ehangu'r ystod o wasanaethau fel y bydd gan bobl yr hawl i daliad uniongyrchol
  • ymestyn y ddyletswydd ar wasanaethau cymdeithasol a'r NHS i gydweithredu wrth gyflwyno gwasanaethau integredig
  • sefydlu dyletswydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol benodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol i reoli gwasanaethau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar deuluoedd
  • newidiadau strategol i'r system reoleiddio ar gyfer gofal cymdeithasol
  • gosod dyletswydd ar y 22 o Awdurdodau Lleol i'w gwneud yn ofynnol iddynt ddod ynghyd i sefydlu un asiantaeth fabwysiadu.

Dywedodd Gwenda Thomas: "Mae'r Bil yn darparu'r sylfaen ddeddfwriaethol sy'n diwallu anghenion cyfnewidiol pobl Cymru."

Fe wnaeth y datganiad dderbyn cymeradwyaeth gan ACau ar draws y Siambr.

Os bydd y bil yn derbyn cydsyniad brenhinol, fe fydd yn cael ei weithredu ym mis Hydref 2012.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific