Page last updated at 11:04 GMT, Wednesday, 18 January 2012

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Cwestiynodd ACau holl bwrpas is-ddeddfau llywodraeth leol os nad oeddynt yn cael eu gweithredu'n gywir, ar 18 Ionawr 2012.

Roedd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn gwrando ar dystiolaeth ynglŷn ag egwyddorion cyffredinol y mesur gan gynrychiolwyr y CLlLC ac Un Llais Cymru, y corff sy'n cynrychioli a chefnogi cynghorau tref a chymuned Cymru.

Os caiff ei basio, bwriad y bil yw symleiddio'r gweithdrefnau ar gyfer gwneud a gorfodi is-ddeddfau awdurdod lleol a bydd yn cyflwyno gweithdrefn amgen i'w dilyn gan awdurdodau lleol wrth wneud nifer o is-ddeddfau.

Cododd AC Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas ei bryderon fod lefel rhai o'r dirwyon penodedig ar gyfer rhai is-ddeddfau yn rhy uchel.

Yn ôl yr AC, mae dirwy o £500 am dorri is-ddeddf yn afrealistig, anfforddiadwy ac ni fyddai'n atal pobl rhag troseddu.

Dywedodd Rod Jones, ymgynghorydd y CLlLC ni fyddai dirwy benodedig o'r lefel yma'n cael ei gweithredu fel arfer, ond cwestiynodd Rhodri Glyn Jones holl bwrpas is-ddeddfau llywodraeth leol os nad oeddynt yn cael eu gweithredu'n gywir.

Yn ôl Steve Thomas nid yw'r mesur yn ddadleuol ac mae'n "enghraifft dda o leoliaeth".

Dywedodd y byddai'r mesur yn symleiddio'r broses o ddeddfu ac y byddai'n rhoi mwy o reolaeth i awdurdodau lleol ar draws Cymru.

Roedd prif weithredwr CLlLC yn frwdfrydig y byddai'r awdurdodai lleol yn ddigon galluog i wneud is-ddeddfau, oherwydd nad oedd y peryglon o wneud hynny'n uchel.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific