Page last updated at 17:36 GMT, Tuesday, 1 November 2011

Dadl ar adroddiad y comisiynydd plant

Fe wnaeth ACau o'r pedair prif blaid fynegi eu siom gyda'r diffyg datblygiad wrth fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru.

Bu'r Dirprwy Weinidog Plant Gwenda Thomas yn arwain y ddadl ar adroddiad blynyddol comisiynydd plant Cymru, ar 1 Tachwedd.

Mae'r adroddiad yn nodi bod y gwasanaeth cyngor a chymorth wedi ymdrin â 477 o achosion rhwng 1 Ebrill 2010 a 31 Mawrth 2011.

Yn ôl y Comisiynydd Plant Keith Towler roedd hi'n braf gweld bod bron i 15% yn fwy o blant a phobl ifanc wedi cysylltu â'r gwasanaeth eleni.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion gwasanaethau cymdeithasol a gyfeiriwyd at y gwasanaeth.

Mae'r adroddiad yn codi pryderon bod:

  • 20% yn fwy o achosion addysg sy'n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, cwynion, darpariaeth a chludiant ysgol.
  • 66% yn fwy o achosion tai a llety
  • cyfran helaeth o'r achosion hyn yn ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd i blant, gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed.

Fe wnaeth y Ceidwadwyr godi eu pryderon nad oedd Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i weithredu strategaethau i wella bywydau plant.

Pwysleisiodd Mark Isherwood fod atebolrwydd yn annelwig, ac na chedwir at addewidion.

Fe wnaeth AC Plaid Cymru Lindsey Whittle alw ar y llywodraeth i osod amserlenni clir ar gyfer cyflawni pwyntiau gweithredu yn ei hymateb i'r adroddiad.

Croesawodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts waith y Comisiynydd Plant, ond mynegodd ei siom gyda'r diffyg datblygiad wrth fynd i'r afael â gwella ansawdd toiledau mewn ysgolion ar draws Cymru.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc Christine Chapman, fod Cymru, deng mlynedd ymlaen yn wlad decach i blant, ond pwysleisiodd fod toriadau llywodraeth y Du wedi ei gwneud hi'n anodd datblygu gwasanaethau plant.

Cytunodd y dirprwy weinidog plant fod lefel tlodi plant yn annerbyniol a bod mynd i'r afael â'r mater yn ganolog i agenda Llywodraeth Cymru drwy raglenni megis Dechrau'n Deg.

Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific