Page last updated at 10:54 GMT, Thursday, 20 October 2011 11:54 UK

Pwyllgor Cyllid

Bydd yr NHS yn "methu" os yw'n parhau i ddarparu'r un gwasanaethau, am lai o arian, yn ôl cyfarwyddwr Conffederasiwn yr NHS yng Nghymru.

Bu'r pwyllgor cyllid yn gwrando ar dystiolaeth ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-13 o flaen y pwyllgor cyllid, ar 20 Hydref 2011.

Yn ôl Helen Birtwhistle, mae'r gwasanaeth iechyd yn wynebu pwysau cynyddol i gadw'r un lefel o wasanaethau ar lai o gyllideb.

Dywedodd: "Rwyf wedi meddwl yn ddwys am y peth, mae'n rhaid i mi bwysleisio difrifoldeb y sefyllfa i bobl."

Pwysleisiodd: "Nid oes modd i'r NHS ddarparu gwasanaethau da yng Nghymru gyda llai o arian."

Rhybuddiodd y byddai "penderfyniadau anodd" ac y byddai "newid yn anochel", ond mynnodd ei bod hi'n holl bwysig i drafod y newidiadau gyda'r cyhoedd.

Serch hynny, fe wnaeth y cadeirydd Jocelyn Davies, gyhuddo'r conffederasiwn o "gamarwain" y pwyllgor dros y blynyddoedd, drwy ddweud na fyddai "newidiadau sylweddol" i wasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol, er gwaethaf cyllideb lymach.

Fe wnaeth y cyfarwyddwr presennol wadu ei bod hi'n ymwybodol bod y sylwadau yma wedi'u gwneud yn ystod cyfarfodydd blaenorol.

Awgrymodd Helen Birtwhistle y byddai newidiadau i wasanaethau lleol megis Ysbytai Cyffredinol Dosbarth.

Dywedodd: "Mae angen i ni i sylweddoli nad ysbytai yw'r unig ateb; mae angen i ni helpu'r cyhoedd gydnabod hynny a gwneud iddynt sylweddoli bod modd i'r NHS weithredu mewn ffordd wahanol."

Bu'r pwyllgor hefyd yn gwrando ar dystiolaeth gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau Carl Sargeant a wadodd fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gwrthod cynlluniau i gyfuno awdurdodau lleol yng Nghymru.

Ym mis Medi 2011, datgelodd Llywodraeth Cymru gynlluniau radical i ddiwygio llywodraeth leol.

Mae'r llywodraeth am i chwe rhanbarth newydd redeg gwasanaethau megis addysg a gofal cymdeithasol, yn hytrach na'r 22 sy'n gyfrifol am y meysydd hynny ar hyn o bryd.

Mynegodd Carl Sargeant ei hyder y byddai modd i awdurdodau lleol ddarparu gwasanaethau lleol gwell ar draws Cymru am lai o arian.

Gwrthododd honiadau gan AC y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn anhapus gyda chydweithrediad awdurdodau lleol yn y dyfodol.

Mynnodd Mr Sargeant fod cefnogaeth gref gan arweinydd CLlC, a ddywedodd ei fod o blaid cyfyngu'r 22 o awdurdodau i 6 rhanbarth.

Dywedodd y gweinidog: "Rwyf i o ddifri o'r farn bod modd i'r 22 awdurdod gydweithio, ond mae angen iddynt wneud hynny mewn ffordd sy'n gost-effeithlon."

Ychwanegodd: "Mae esiamplau o ymarferion da o hynny ar draws Cymru, wrth i wasanaethau ar y cyd, gydweithio'n dda gydag awdurdodau lleol."

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific