Page last updated at 15:17 GMT, Tuesday, 20 September 2011 16:17 UK

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu bwrdd gweinidogol gyda chadeirydd annibynnol i helpu Cyngor Sir Benfro fynd i'r afael gyda diffygion yn y ffordd y maen nhw'n ceisio diogelu plant.

Roedd Mrs Thomas yn gwneud datganiad ar Gyngor Sir Benfro yn dilyn pryderon ynghylch diogelu plant ar 20 Medi 2011.

Pwysleisiodd y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol fod methiannau Cyngor Sir Benfro i ddiogelu plant wedi arwain at gam-drin nifer o blant.

Fe wnaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Estyn ymchwiliad ar y cyd wedi 25 achos o gam-drin proffesiynol honedig rhwng 2007 a 2011, yn ogystal ag achos arall sydd eisoes dan ymchwiliad yr heddlu.

Roedd rhai o'r achosion ynghylch David Thorley, prifathro ysgol gynradd yn Sir Benfro a ddedfrydwyd i garchar ym mis Mai 2009 wedi naw achos o ymosod yn rhywiol ar blant.

Yn ei datganiad, dywedodd Gwenda Thomas mai'r cyngor yn unig sy'n gyfrifol am y methiannau.

Ychwanegodd "Er mai eu cyfrifoldeb nhw yw datrys y sefyllfa, nid yw'n bosib iddyn nhw gywiro hynny ar eu pennau eu hunain."

Dywedodd ei bod hi wedi derbyn cadarnhad gan arweinydd y cyngor y byddan nhw'n cydweithio'n llawn gyda'r ymchwiliad.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific