Page last updated at 10:37 GMT, Wednesday, 5 October 2011 11:37 UK

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Mae'n anorfod y bydd gwasanaethau rheng flaen yr heddlu yn cael eu heffeithio o ganlyniad i'r toriadau llym gan Adolygiad Gwariant Llywodraeth yn ôl y Cynghorydd Russell Roberts, Cadeirydd Awdurdodau Heddlu Cymru.

Roedd Mr Roberts yn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar 5 Hydref 2011 fel rhan o'i ymchwiliad i ddiogelwch cymunedau yng Nghymru.

Gan fod 80% o gyllid yr awdurdodau yn cael ei wario ar heddweision a staff esboniodd Mr Roberts ei bod hi'n amhosib cynnal y gwasanaethau rheng flaen sy'n bodoli ar hyn o bryd.

Gan ddisgrifio'r arbedion fel "y sialens fwyaf erioed i wynebu'r heddlu", fe esboniodd Ian Arundale QPM, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys fod y pedwar awdurdod yn sicr o gyflawni'r toriadau disgwyliedig o fewn yr amser sydd wedi ei neulltio.

Lleisiodd yr AC Llafur Ken Skates bryder ynghylch y "diffyg 'morale'" yn yr heddlu a'r pwysau fydd ar y gwasanaeth petai mwy o derfysgoedd yn ninasoedd Lloegr.

Cadarnhaodd y Prif Gwnstabl Arundale y byddai'n anodd iawn ac fod pryderon eisoes ynghylch heddlua Gemau Olympaidd 2012 gan fydd cynifer o heddweision wedi gadael y gwasanaeth erbyn hynny.

Yn rhoi tystiolaeth hefyd oedd cynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Swyddogion Diogelwch Cymunedol Cymru ac Undeb y GMB.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific