Page last updated at 13:53 GMT, Tuesday, 21 June 2011 14:53 UK

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bu'r gwrthbleidiau yn beirniadu Llywodraeth Cymru ar 21 Mehefin 2011 am beidio amlinellu ei rhaglen ar gyfer tymor newydd y Cynulliad.

Heriodd Arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones AC y prif weinidog i gyflwyno ei bolisi iechyd ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Meddai Mr Jones, "Mae'n gyfrifoldeb ar y llywodraeth i ddod i'r cynulliad a dweud wrthym beth yw eu hagenda, yn hytrach na disgwyl i arweinwyr y gwrthbleidiau i'w lusgo allan ohonoch chi wythnos ar ôl wythnos".

Ychwanegodd y byddai lleihad yn y gyllideb iechyd yn ystod y pedwerydd cynulliad yn cyflwyno her i'r prif weinidog, sy'n gofyn am graffu trylwyr gan y gwrthbleidiau ond "y broblem yw nid wyf yn gwybod beth ydych chi'n gobeithio cyflawni".

Bu Paul Davies AC, Arweinydd Dros Dro'r Ceidwadwyr Cymreig, hefyd yn beirniadu'r llywodraeth am beidio â chyhoeddi sut y mae'n bwriadu delio â chreu swyddi.

Atebodd y Prif Weinidog Carwyn Jones AC, "Mae gennym gynllun i wneud yn siŵr fod 4,000 o bobl ifanc yn cael lleoedd hyfforddi ar...Gronfa Gyrfaoedd Cymru sy'n cymryd lle Cronfa Swyddi'r Dyfodol roedd y Ceidwadwyr wedi gwaredi gan ddinistrio gobeithion cymaint o bobl ifanc".

Amddiffynnodd Mr Davies benderfyniad llywodraeth y DU, gan ddweud bod y fenter wedi methu â chyflwyno'r hyn a addawyd.

Ymosododd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams AC y penderfyniad i wahardd cleifion y gwasanaeth iechyd rhag derbyn triniaeth IVF yn Ysbyty Singleton, Abertawe.

Bu'r prif weinidog hefyd yn ateb cwestiynau ar gefnogaeth i fenthycwyr morgais, ysgogi adfywio economaidd a chynyddu cystadleurwydd yr economi wledig.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific