Page last updated at 11:26 GMT, Tuesday, 7 June 2011 12:26 UK

Agoriad brenhinol y cynulliad

Canmolodd y Frenhines record y cynulliad ers dyfodiad datganoli yn ystod agoriad brenhinol y pedwerydd cynulliad ar 7 Mehefin 2011.

Wrth annerch y cynulliad, llongyfarchodd y Frenhines Elizabeth II y cynulliad ar y gwaith da oedd eisoes wedi'i wneud ond dywedodd bod system ddeddfwriaethol newydd yn marcio cyfnod newydd ar gyfer y sefydliad.

Dywedodd y Frenhines fod gan y cynulliad "enw da haeddiannol am ddiwydrwydd a gallu."

Yn dilyn refferendwm llwyddiannus ar bwerau deddfu llawn, mae'r pedwerydd cynulliad yn gallu pasio deddfwriaeth ar faterion datganoledig heb ofyn caniatâd ymlaen llaw o San Steffan.

"Bydd perfformiad y cynulliad wrth gyflawni'r cyfrifoldebau newydd yn cael ei archwilio'n fanwl yma yng Nghymru ac mewn mannau eraill," meddai.

Adleisiodd y Prif Weinidog Carwyn Jones AC teimladau'r Frenhines pan ddywedodd fod gan y cynulliad "y pwerau i wneud gwahaniaeth."

"Mae gan holl bobl y wlad hon...yr hawl i ddisgwyl y bydd eu llywodraeth yn ceisio gwasanaethu eu diddordebau gyda phob ewyllys da a dyna fy addewid fel Prif Weinidog," ychwanegodd.

Roedd arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones AC yn nodedig am ei absenoldeb wrth i arweinwyr y pleidiau eraill yng Nghymru cyfarch y Frenhines wrth iddi gyrraedd.

Ni fynychodd pedwar o ACau Plaid Cymru'r digwyddiad ar egwyddor, gan gynnwys Bethan Jenkins AC, Lindsay Whittle AC, Llyr Huws Gruffydd AC a Leanne Wood AC.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific