Page last updated at 12:16 GMT, Thursday, 24 March 2011

Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant

Croesawodd y Dirprwy Weinidog Tai Jocelyn Davies AC adroddiad y pwyllgor ar y sector tai rhent preifat ar 24 Mawrth 2011.

Amlygodd Ms Davies ymrwymiad llywodraeth y cynulliad i ddatblygu a chynnal a chadw'r sector rhentu preifat yng Nghymru, ac yn cydnabod y cyfraniad y gall wneud i helpu i fynd i'r afael ag anghenion tai.

Cytunodd y dirprwy weinidog gyda'r pwyllgor am eu pryder am y newidiadau sydd i ddod i'r system budd-daliadau tai.

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r newidiadau hyn fel rhan o'i adolygiad gwariant i dorri £81 biliwn yng ngwariant cyhoeddus dros bedair blynedd er mwyn lleihau'r diffyg yn y gyllideb.

Rhybuddiodd y Dirprwy Weinidog Tai Jocelyn Davies y byddai'r cynlluniau yn cynnig mantais fer dymor a phroblemau hirdymor.

O dan gynlluniau dadleuol y llywodraeth, byddai newid yn y ffordd y mae Lwfans Tai Lleol (LHLl) yn cael ei gyfrifo yn ogystal â gostyngiad o 10% ym mudd-dal tai ar gyfer rheiny sy'n hawlio lwfans ceisio gwaith am fwy na blwyddyn.

LHLl yw'r dull sy'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo budd-dal tai ac wedi ei seilio ar y ffigwr rhent canolrif ar gyfer ardal benodol.

Mae hynny'n sicrhau bod hanner yr eiddo ar rent mewn ardal benodol yn fforddiadwy i'r rhai sy'n hawlio budd-daliadau.

Bydd newidiadau'r llywodraeth yn golygu y bydd LHLl yn cael ei osod ar 30% o rentai lleol yn hytrach na 50%.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

Aelodau'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific