Page last updated at 14:39 GMT, Tuesday, 8 March 2011

Cwestiynau i'r prif weinidog

Croesawodd y prif weinidog ar 8 Mawrth 2011, gyhoeddiad Canghellor y DU ei fod yn barod i ystyried trefniadau cyllido ar gyfer y cynulliad.

Dywedodd Carwyn Jones AC y byddai'n ddiangen i sefydlu comisiwn arall i edrych ar y mater gan fod y Comisiwn Holtham ar sut y mae'r cynulliad cael ei ariannu yn "gynhwysfawr iawn yn yr hyn wnaeth argymell".

Cyhoeddodd y Canghellor George Osborne AS yn Fforwm Gwanwyn y Ceidwadwyr ar y penwythnos y "gallwn edrych ar y trefniadau cyllido a'r llawr Holtham".

Yr oedd yn cyfeirio at y Comisiwn Holtham ar sut mae'r cynulliad yn cael ei hariannu sy'n tynnu sylw at y diffyg o £300 miliwn y flwyddyn yn y cyllid ar gyfer Cymru.

O dan y Fformiwla Barnett, sy'n cyfrifo faint o arian mae'r cynulliad yn derbyn gan San Steffan, darganfyddodd Holtham bod Cymru'n llusgo y tu ôl i'r arian cyfatebol ar gyfer ardaloedd fel gogledd ddwyrain Lloegr.

Mae'r "llawr Barnett" yn darparu mesur sy'n atal y ffaith y gall y bwlch rhwng gwariant yng Nghymru a gwariant yn Lloegr leihau dros amser.

Ar y mater o uno awdurdodau lleol, sicrhaodd y prif weinidog nad oedd gan ei lywodraeth unrhyw fwriad i gynnig uno eang.

Byddai unrhyw gynigion ar gyfer uno awdurdodau lleol yn cael eu craffu'n llawn, ychwanegodd.

Lleisiodd y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black AC ei bryder nad oedd y Mesur Llywodraeth Leol yn cynnwys unrhyw fesur diogelwch i sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

Atebodd Mr Jones hefyd gwestiynau ar wasanaethau iechyd yn y gogledd a'r cynllun nofio am ddim.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific