Page last updated at 19:12 GMT, Tuesday, 1 March 2011

Dadl ar ddiwygio'r PAC

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw ar lywodraeth y cynulliad i ffurfio ffrynt unedig gyda llywodraeth y DU mewn trafodaethau ynghylch dyfodol cymorthdaliadau ffermio Ewropeaidd.

Dywedodd Andrew RT Davies AC ar 1 Mawrth 2011, y dylai'r Gweinidog Materion Gwledig Elin Jones AC "weithio i gael safle unedig" gyda llywodraeth y DU mewn trafodaethau ynghylch dyfodol Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Mae'r Ysgrifennydd Amgylchedd Caroline Spelman AS wedi galw am newidiadau mawr i'r polisi - safle y mae llywodraeth y cynulliad wedi ei wrthod.

Ar hyn o bryd, mae'n cynrychioli'r gwledydd datganoledig fel gweinidogion amaethyddol ar draws yr UE yn trafod newidiadau i'r PAC yn 2014.

"Pan rydych chi'n trafod mewn fforwm o 27 o weinidogion, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod gennym y llais cryfaf posibl i Gymru," meddai Mr Davies.

Dywedodd Elin Jones AC bod y Ceidwadwyr Cymreig "wedi dangos bod eu teyrngarwch i lywodraeth y DU yn hytrach nag i ffermwyr Cymru".

Ychwanegodd fod llais gweinidog y DU, fel un o'r ychydig o weinidogion yn Ewrop sy'n galw am newidiadau sylweddol, "yn wan oherwydd bod ei sefyllfa mor groes i weinidogion eraill Ewrop".

Mae Ms Spelman wedi dweud bod y polisi yn gwyrdroi masnach ac wedi galw am y cymorthdaliadau i gael llai o bwyslais ar gynhyrchu bwyd, a gwobrwyo ffermwyr sy'n cymryd camau i amddiffyn yr amgylchedd.

Mae anallu ffermwyr i wneud elw proffidiol yn y farchnad yn golygu bod y PAC fel arfer yn cyfrannu rhwng 70% a 90% o incwm busnesau fferm yng Nghymru - sefyllfa dywedodd Mr Davies oedd yn anghynaladwy.

Ymosododd Mr Davies ar record weinidogol Ms Jones fel enghraifft o pam y dylai Cymru ddilyn y DU wrth y bwrdd trafod.

"Peidiwch ag anghofio, mae'r gweinidog wedi methu cyflawni hyd yn hyn ei pholisi amgylchedd Glastir...mae hi wedi cael eu cymryd drwy'r llysoedd am ei pholisi dileu TB ac felly mae hi prin wedi gallu cyflawni mewn gwirionedd ar yr hyn wnaeth hi sefydlu yn ei chyfnod yn y swydd.

"Os wyf yn rhoi fy nghardiau ar y bwrdd, byddwn i'n rhoi fy nghardiau ar y bwrdd gyda llywodraeth y DU unrhyw ddiwrnod," meddai.

Cytunodd Kirsty Williams AC, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, gyda 'r gweinidog materion gwledig y dylai'r gyllideb PAC gael eu cynnal.

"Ni allwn orbwysleisio'r pwysigrwydd o gael diwygio'r PAC yn gywir ar gyfer yr economi wledig," meddai.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific