Page last updated at 14:35 GMT, Tuesday, 15 February 2011

Cwestiynau i'r prif weinidog

Mae llywodraeth y cynulliad yn credu y dylid cael ond ychydig iawn o newid i'r system o dalu arian Ewropeaidd i ffermwyr Cymru, yn ôl y prif weinidog ar 15 Chwefror 2011.

Roedd Carwyn Jones AC yn ymateb i gwestiwn ar y newidiadau posib i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).

System o gymorthdaliadau amaethyddol a rhaglenni gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) sy'n cynrychioli bron i hanner y gyllideb UE yw'r PAC.

Mynegodd Rhodri Glyn Thomas AC bryder ynghylch cyhoeddiad llywodraeth y DU nad ydynt mwyach am i'r cymhorthdal i gael ei dalu'n uniongyrchol i ffermwyr.

Dywedodd Mr Jones fod ei lywodraeth o'r farn na ddylid cael newidiadau mawr i'r system dalu.

Mi oedd gwasanaethau gofal iechyd a darpariaeth band eang yn bryder pellach i aelodau sy'n cynrychioli cymunedau gwledig.

Bu'r prif weinidog yn amddiffyn record ei lywodraeth ar ddefnyddio cyllid cydlyniant yr UE mewn ymateb i feirniadaeth gan yr AC Ceidwadol David Melding o ffigurau cynhyrchiant Cymru o gymharu â rhanbarthau eraill.

Mae'r ffaith fod Cymru wedi'i gydnabod gan yr UE fel rhanbarth sydd wedi rhoi'r arian i ddefnydd gorau yn brawf i'r gwrthwyneb, yn ôl Mr Jones.

Atebodd Mr Jones hefyd gwestiynau ar bolisïau i hyrwyddo gofal iechyd ataliol, gwasanaethau rheilffyrdd yn y cymoedd a photensial economaidd arfordir Cymru.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific