Page last updated at 14:57 GMT, Tuesday, 8 February 2011

Cwestiynau i'r prif weinidog

Bu Arweinydd yr Wrthblaid Nick Bourne AC yn beirniadu'r prif weinidog am dorri £1biliwn o gyllideb y gwasanaeth iechyd dros dair blynedd.

Roedd yn herio Carwyn Jones AC yn ystod sesiwn gwestiynau i'r prif weinidog ar 8 Chwefror 2011.

Fe dynnodd AC Ceidwadol Canol a Gorllewin Cymru sylw penodol at broblemau Ysbyty Treforys, Abertawe a'i fethiant i gyrraedd y target o ymateb mewn pedair awr yn gyson dros yr 13 mis yn arwain at Ragfyr 2010.

Fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones gymharu ymosodiad arweinydd yr wrthblaid i wylio "pry yn bwrw ei ben yn erbyn y gwydr" dros ar ôl tro.

Pwysleisiodd ymrwymiad y llywodraeth i'r ysbyty wrth iddo "parhau â'r cynlluniau gwelliannau" er bod pwysau ariannol o gyfeiriadau eraill.

Heriodd Kirsty Williams AC, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, wariant y gwasanaeth iechyd o £12miliwn ar staff locwm dros gyfnod o dair blynedd.

Er bod y prif weinidog yn cyfaddef nad oedd y sefyllfa'n un delfrydol, amlinellodd y problemau sy'n wynebu'r gwasanaeth i benodi meddygon parhaol yn arbennig yn y gorllewin gogledd orllewin a dwedodd y byddai'n rhaid edrych ar roi cymhelliad os na fyddai'r sefyllfa'n gwella.

Lleisiodd AC Plaid Cymru Nerys Evans bryder am drafodaethau llywodraeth y DU i ddod â thaliadau uniongyrchol i ffermwyr i ben.

Does gan ffermwyr Cymru "ddim ffrindiau yn llywodraeth San Steffan" yn ôl y prif weinidog ond pwysleisiodd gefnogaeth llywodraeth y cynulliad i'r diwydiant.

Darllenwch hwn yn Saesneg.

SEE ALSO

Story Tools

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific