Page last updated at 17:06 GMT, Tuesday, 3 November 2009

Cam yn agosach at rymoedd dros yr iaith

Mae'r Cynulliad wedi cytuno ar orchymyn i ddeddfu ar yr iaith Gymraeg fydd nawr yn cael ei basio i Senedd y Deyrnas Unedig i'w gymeradwyo.

Yn ystod dadl ar orchymyn cymhwysedd deddfwriaethol (GCD) yr iaith Gymraeg ar 3 Tachwedd 2009 fe ddywedodd nifer o ACau eu bod nhw'n siomedig bod y llywodraethau ym Mae Caerdydd a San Steffan wedi anwybyddu argymhellion y pwyllgor deddfwriaeth i ehangu'r gorchymyn.

Mae'r gorchymyn yn gais i drosglwyddo grymoedd ychwanegol dros yr iaith Gymraeg o San Steffan i'r Cynulliad.

Dyma'r cam olaf i'r gorchymyn yn y Cynulliad, ond fe fydd yn rhaid i Dŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi ei gymeradwyo cyn y bydd y Cynulliad yn gallu deddfu yn y maes yma.

SEE ALSO

Story Tools

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2017 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific