Page last updated at 10:46 GMT, Tuesday, 15 September 2009 11:46 UK
Sut mae Democratiaeth Fyw yn gweithio?

BETH YW DEMOCRATIAETH FYW?

Gwefan newydd y BBC yw Democratiaeth Fyw. Mae'n cynnig darllediadau byw a fideos archif o'r hyn sy'n digwydd yn y sefydliadau gwleidyddol ar draws y DU ac yn Senedd Ewrop. Yn ogystal a'r fideos, mae yna ganllawiau sy'n esbonio sut mae'r sefydliadau gwahanol yn gweithio a phwy yw'r aelodau. Mae teclyn chwilio'r wefan yn arbennig gan ei fod yn defnyddio technoleg "llais i destun" er mwyn mynd a chi yn syth at yr hyn sydd o ddiddordeb i chi o fewn fideo.

BETH SY'N CAEL EI DDARLLEDU AR DEMOCRATIAETH FYW?

Rydym yn darlledu'r holl sesiynau o brif siambrau'r Cynulliad, Tŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Ewrop. Rydym hefyd yn darlledu'r hyn sy'n digwydd yn Neuadd San Steffan yn ogystal â phwyllgorau dethol San Steffan. Os nad oes unrhyw fusnes yn y prif siambrau yng Nghaerdydd, Caeredin a Belffast fe fyddwn ni'n darlledu pwyllgorau. Ar ôl i eitem o fusnes gael ei darlledu'n fyw fe fydd yn bosib ei wylio eto o'r archif.

SUT YDW I'N GWYBOD BETH SY'N CAEL EI DDARLLEDU?

Mae gan bob sefydliad ei adran ei hun. Ar frig y dudalen ar yr ochr dde mae yna restr o'r holl fusnes sy'n cael ei ddarlledu'r diwrnod hwnnw.

BETH SY'N DIGWYDD PAN NAD OES UNRHYW FUSNES?

Ar ddiwedd y dydd, dros y penwythnos ac yn ystod toriadau'r Cynulliad, fe fyddwn ni'n dangos fideo o'r archif.

SUT MAE CHWILIO DEMOCRATIAETH FYW?

Mae ein system chwilio yn wahanol i adrannau eraill o'r BBC ac yn un o agweddau mwyaf arloesol y wefan. Mae'n gweithio trwy ddefnyddio system "llais i destun". Unwaith y bydd fideo ar gael i'w wylio eto, fe fydd ein system yn creu trawsgrifiad o'r hyn sy'n cael ei ddweud yn y fideo. Yna fe fydd y geiriau yn cael eu hychwanegu i'r system chwilio. Felly pan fyddwch yn chwilio am air fe fydd yn cynnig dolen yn syth at y gair yn y fideo. Fe fydd y system chwilio hefyd yn rhoi canlyniadau ar gyfer eich cynrychiolwyr etholedig a gwybodaeth gefndir am y sefydliadau.

DWI'N GWYBOD BOD RHYWUN WEDI CYFEIRIO AT ENW NEU LE PENODOL MEWN CYFARFOD OND DWI METHU EI GANFOD YN YR ARCHIF. PAM?

Efallai nad oedd ein system llais-i-destun yn gallu deall a thrawsgrifio'r enw neu le penodol, felly ni fydd y gair yr ydych wedi chwilio amdano yn cael ei adnabod. Rhowch gynnig eto gyda gair llai penodol sy'n berthnasol i'r gair gwreiddiol. Os yw'r gair yr ydych yn chwilio amdano yn y testun sydd yn cyd-fynd a'r fideo, fe ddylai ddod o hyd iddo. Yn olaf, efallai nad oedd yr eitem yna o fusnes wedi cael ei ddarlledu ar Democratiaeth Fyw.

PA MOR FUAN FYDD EITEM O FUSNES AR GAEL I'W WYLIO ETO?

Mae hyn yn dibynnu ar hyd yr eitem. Mae'n rhaid i'n system ni brosesu'r fideo ar ôl iddo gael ei ddarlledu'n fyw ac mae hyn yn cymryd tua'r un faint o amser a hyd yr eitem. Felly, os oedd yr eitem yn para 30 munud, fe fydd yn cymryd tua'r un amser i brosesu'r fideo, ac ychydig o funudau eto i gyhoeddi'r fideo i'r safle. Ar ôl cael ei gyhoeddi, fe fydd yna ail broses ar gyfer y system llais-i-destun ac mae hyn eto yn cymryd yr un faint o amser a hyd yr eitem. Mae'n bosib na fydd rhai eitemau o fusnes sy'n cael eu cynnal yn hwyr yn y prynhawn yn cael eu cyhoeddi ar y wefan tan y diwrnod canlynol.

FAINT O GYNNWYS SYDD YN YR ARCHIF?

Wrth lansio, mae cynnwys yr archif yn gyfyngedig ond mae'n cynyddu bob dydd. Mae'r adran Digwyddiadau Hanesyddol yn cynnwys casgliad o rai o'r prif ddigwyddiadau ers yr 1980au.

DWI DDIM YN Y DEYRNAS UNEDIG. YDW I DAL YN GALLU GWYLIO FIDEOS DEMOCRATIAETH FYW?

Ydych, does dim cyfyngiadau daearyddol ar ein fideos.

SUT YDW I'N CYSYLLTU Â DEMOCRATIAETH FYW?

Gyrrwch e-bost i democratiaethfyw@bbc.co.uk.
SEE ALSO
How Democracy Live works
28 Apr 11 |  Institution guides

More from BBC Democracy Live
Compare who does what across the UK and Europe
Our A-Z of words used in the business of politics
Discover what BBC Democracy Live has to offer you

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2017 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific