Page last updated at 13:27 GMT, Tuesday, 8 September 2009 14:27 UK
RSS (Really Simple Syndication)

Help?

Beth yw RSS?

Mewn byd sy'n orlawn o filiynau o dudalennau gwe, gall fod yn anodd gael y wybodaeth ddiweddaraf rydych chi ei hangen.

Oni fyddai'n well bod y newyddion yn dod yn syth atoch chi, yn lle eich bod yn gorfod clicio o safle i safle? Wel, mae'n bosib, diolch i'r gwasanaeth RSS.

Ystyr RSS yw 'Really Simple Syndication.' Yn syml, mae'n golygu y gallwch chi adnabod y cynnwys sy'n apelio atoch a'i dderbyn yn uniongyrchol.

Mae'n osoi'r her o geisio cadw i fyny, drwy ddangos y wybodaeth ddiweddara rydych chi â diddordeb ynddi.

Nid yw pob gwefan yn darparu RSS ar hyn o bryd, ond mae'n fwy poblogaidd ac mae nifer o safleoedd eraill yn ei ddarparu fel The Guardian, New York Times a CNN.

Sut ydw i'n dechrau defnyddio RSS?

Yn gyffredinol, y peth cyntaf sydd ei angen yw'r hyn a elwir yn ddarllenydd newyddion.

Mae nifer o fersiynau gwahanol, rhai y gellir eu cyrraedd drwy ddefnyddio porwr, a rhai'n rhaglenni y gellir eu dadlwytho.

A'r cyfan yn golygu y gallwch chi arddangos a thanysgrifio i'r RSS yr ydych ei angen.

Ar ôl dewis darllenydd newyddion, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw penderfynu pa gynnwys yr ydych chi ei angen.

Er enghraifft, os yw Newyddion Adloniant y BBC yn apelio, ewch i'r adran Adloniant a sylwi ar fotwm oren RSS ar yr ochr chwith.

Os cliciwch ar y botwm, gallwch danysgrifio mewn sawl ffordd, naill ai drwy lusgo URL yr RSS i mewn i'ch darllenydd newyddion neu drwy dorri a chopïo yr URL i mewn i borth newydd yn eich darllenydd newyddion.

Gall rhai porwyr, gan gynnwys Firefox, Opera a Safari, dderbyn yr RSS yn uniongyrchol. Am fwy o fanylion am y rhain, gweler eu gwefannau.

Sut ydw i'n cael Darllenydd Newyddion?

Mae nifer o ddarllenyddion newyddion ar gael a fersiynau newydd yn ymddangos drwy'r amser.

Dibynnu y mae darllenyddion newyddion ar systemau gwahanol, felly bydd angen i chi ystyried hyn wrth ddewis.

Defnyddio allbyrth RSS BBC Newyddion ar eich safle

Rydym yn hybu'r defnydd o allborth RSS BBC Newyddion fel rhan o wefan, yn amodol ar ein

CPS:LINK ID="4697167"> Telerau ac Amodau

Serch hynny, mae angen i'r fformat cywir a chydnabyddiaeth gael eu defnyddio pan fo cynnwys Newyddion yn ymddangos.

Dylai'r gydnabyddiaeth ddarllen "BBC Newyddion" neu "Gan BBC Newyddion" fel y bo'r angen. Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo BBC neu unrhyw nod masnach BBC.

Cadwn yr hawl i atal dosbarthiad cynnwys BBC Newyddion.

Os gwelwch yn dda, darllenwch ein Telerau ac Amodau am fwy o fanylion.

Nid yw'r BBC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei allbyrth RSS.

Gweler y Telerau ac Amodau am fanylion llawn.

Oes modd i mi greu RSS fy hun?

Mae modd i chi greu RSS eich hun drwy ddefnyddio peiriant chwilio BBC Newyddion.

Yn gyntaf, teipiwch derm yn y peiriant chwilio. Unwaith mae'r term wedi llwytho, dewiswch y tab "BBC Newyddion a Chwaraeon".

Edrychwch ar y canlyniadau newydd ac os ydyn nhw'n adlewyrchu eich pwnc, fe allwch ddefnyddio'r botymau RSS oren er mwyn ychwanegu'r dewis at eich darllenydd newyddion, neu at eich gwefan.
SEE ALSO

More from BBC Democracy Live
Compare who does what across the UK and Europe
Our A-Z of words used in the business of politics
Discover what BBC Democracy Live has to offer you

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2017 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific