BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Etholiad y cynulliad
etholaeth
Gorllewin Abertawe
Llaf yn Cadw
YMGEISWYR
PLAID
NIFER Y BLEIDLAIS
%
+/-%
David Davies
Llaf
7023
36.2
0.4
David Lloyd
PC
4461
23.0
-4.4
Arthur Day
DemRh
3510
18.1
2.6
Dorian Rowbottom
Ceid
3106
16.0
0.1
David Evans
UKIP
1040
5.4
5.4
David Richards
CSGERH
272
1.4
1.4
MWYAFRIF 
2562
13.2
NIFER A BLEIDLEISIODD 
19585
33.3
-6.9
ETHOLAETH
58749

DISGRIFIAD: Gorllewin Abertawe
Mae Gorllewin Abertawe yn cynnwys rhai o faestrefi mwyaf gwyrdd a llewyrchus y ddinas tebyg i Sgeti, sydd yn dal i fod r mwyafrif o gynghorwyr yn Geidwadol. Ond maer etholaeth seneddol wedi bod yn nwylor Blaid Lafur ers yr Ail Ryfel Byd, ag eithrio rhwng 1959 1964. Llwyddodd y gwr a ddychwelwyd fel AC ym 1999, Andrew Davies, i ennill proffil uchel fel cyn-reolwr busnes y cynulliad ac yna fel gweinidog datblygiad economaidd. Andrew Davies. Ers 1964, mae Gorllewin Abertawe wedi cael ei gynrychioli yn San Steffan gan Alan Williams, a oedd a mwyafrif o 29.7 yn 2001. Ym 1979, roedd cefnogaeth ir Ceidwadwyr yn ddigon cryf i ddod o fewn 410 o bleidleisiau i ennill, ond dydyn nhw ddim wedi dod mor agos ers hynny. Mae gafael Llafur ar y sedd wedi ei gryfhau gan y newidiadau ir ffiniau ym 1983 a symudodd ward y Mwmbwls i mewn i etholaeth Gyr.

Maer sedd yn cynnwys Prifysgol Abertawe gydai 11,000 o fyfyrwyr- maes rygbi a chriced Sain Helen ac mae disgwyl ir amgueddfa forwrol genedlaethol newydd gael ei chwblhau yn yr ardal erbyn 2006. Tra bod y cyfnod diweddar wedi bod yn gythryblus i glybiau pl droed a rygbi Abertawe, gall y rhan hon or etholaeth nawr yn gallu ymffrostio bod ganddir unig bwll nofio o faint Olympaidd yng Nghymru, i gymryd ller Empire Pool yng Nghaerdydd.


CANLYNIAD
1999 Etholiadau'r Cynulliad
Llaf yn ennill
PLAID
NIFER Y BLEIDLAIS
%
Llaf
8217
35.7
PC
6291
27.4
Ceid
3643
15.9
DemRhydd
3543
15.4
Annibynnol
996
4.3
SUnedig
263
1.2
2001 Etholiad Cyffredinol
Llaf yn ennill
PLAID
NIFER Y BLEIDLAIS
%
Llaf
15644
48.7
Ceid
6094
19
DemRhydd
5313
16.6
PC
3404
10.6
UKIP
653
2
Gwyrdd
626
2
CyngS
366
1.1
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^