[an error occurred while processing this directive]
BBC News
Launch consoleBBC News in video and audio
Last Updated: Thursday, 8 February 2007, 20:05 GMT
Freezing weather: School closures
SCHOOLS

This page relates to school closures on Thursday 8 February 2007. Please check www.bbc.co.uk/walesnews for up-to-date information.

ANGLESEY
St Mary's Primary, Holyhead

BLAENAU GWENT
Abertillery Primary
All Saints RC Primary
Blaentillery Primary
Blaenycwm Primary
Briery Hill Primary
Bryn Bach Primary
Coed y Garn Primary
Deighton Primary
Garnlydan Primary
Glanhowy Primary
Glyncoed Primary
Pontygof Primary
Queen Street Primary
St Joseph's RC Primary
St Marys Church In Wales Primary
Thomas Richards Centre
Waunlwyd Primary
Willowtown Primary
Ysgol Gymraeg Brynmawr
Abertillery Comprehensive
Brynmawr Comprehensive
Ebbw Vale Comprehensive
Nantyglo Comprehensive
Tredegar Comprehensive
Glyncoed Comprehensive

BRIDGEND
Betws Primary
Blaencaerau Junior
Blaenllynfi Infants
Brackla Junior
Bryncethin Primary
Brynmenyn Primary
Bryntirion Junior
Bryntirion Infants
Cefn Cribwr Primary
Cefn Glas Infants
Coety Primary
Coychurch Llangrallo Primary
Croesty Primary
Cwmfelin Primary
Ffaldau Primary
Garth Primary
Litchard Junior
Litchard Infants
Llangewydd Junior
Llangynwyd Primary
Nantyffyllon Primary
Ogmore Vale Primary
Oldcastle Infants
Pencoed Junior
Pencoed Infants
Penybont Primary
Plasnewydd Primary
Porthcawl Primary
Tondu Primary
Trelales Primary
Tremains Infants
Tynyrheol Primary
Ysgol Bro Ogwr
YGG Cwm Garw
Ysgol Cynwyd Sant
Penyfai Church in Wales Primary
Archdeacon John Lewis CinW Primary
St Mary's Primary Catholic School
St Mary and St Patrick Primary Catholic School
St Robert's Primary Catholic School
Heronsbridge Special School
Ysgol Bryn Castell
Caerau Nursery
Pontycommer Nursery
Sarn Nursery
Archbishop McGrath Comprehensive
Brynteg Comprehensive
Bryntirion Comprehensive
Cynffig Comprehensive
Maesteg Comprehensive
Ogmore Comprehensive
Pencoed Comprehensive
Porthcawl Comprehensive
Ynysawdre Comprehensive

CAERPHILLY
St Gladys School, Bargoed
Rhydri Primary School
Ysgol y Castell
Cwm Ifor Primary
Cwmcarn Primary School
Newbridge Comprehensive School
Cross Keys Campus of Coleg Gwent
Ysgol Gilfach, Bargoed
Llanfabon Infants, Nelson
Ysgol Gymraeg Glfach Goch, Bargoed
Pontllandfraith Comprehensive
St Helen's Primary School
Risca Community College
Ystrad Mynach primary
Ynys Ddu Primary
Park Primary, Bargoed
Maesycwmmer Primary School
Ysgol y Lawnt, Rhymney
Cylch Meithrin nursery Ton-y-felin
ysgol y Lawnt, Rhymni Caerffili
Oakdale Comprehensive, Blackwood
Ysgol Gymraeg Cwmgwyddon
St Gladys School, Bargoed
Ysgol y Castell
Cwm Ifor Primary
St Michaels RC Primary School, Treforest
Trinity Fields Special School, Ystrad Mynach
Newbridge Comprehensive School
Cwmcarn Primary School
Ysgol Gymraeg Trelyn, Pengam, Blackwood
Coed-y-Brain, Llanbradach
Lewis School, Pengam
Blackwood Comprehensive, Blackwood
Ysgol Gyfun Cwm, Rumney
Trinant Primary School
Heol Ddu Comprehensive School
Ysgol Bro Allta, Ystrad Mynach
Ysgol Ystradf Mynach

CARDIFF
Ysgol Glantaf, Llandaff north
Mary Immaculate, Ely
Peter Lea Primary
All Saints Primary
Adamsdown
Albany Primary
All Saints
Allensbank
Birchgrove
Bishop of Llandaff
Bryn Celyn Primary
Bryn Deri Primary
Caerau Nursery
Cardiff High
Cathays High
Cefn Onn
Christ the King
Coed Y Gof
Corpus Christi
Craig y Parc School - closed to day pupils only
Creigau Primary
Fitzalan
Gladstone
Glan Yr Afon
Glyn Derw High
Grangetown
Greenway Primary
Gwaelod Y garth
Hawthorn Infants
Holy Family
Hywel Dda Infants and Junior
Kitchener Primary
Lisvane
Llanedeyrn
Llanedeyrn Primary
Llanishen High
Llanrumney High
Marlborough Infants and Juniors
Mary Immaculate
Meadowlane
Michaelston College
Mount Stuart
Oakfield
Pentrebane
Pentyrch Primary
Peter Lea
Plas Mawr
Radyr
Riverbank
Rumney Infant and Junior and Nursery
Springwood
St Albans
St Bernadettes
St Davids
St Fagans
St Francis
St Illtyds
St John lloyd
St Josephs Primary
St Monicas
St Patricks
St Teilos
Stacey Primary
The Court Special
Ton Yr Ywen
Tongwynlais
Trelai Primary
Trowbridge
Ty Gwyn
Willowbrook
Willows
Woodlands High
Ysgol Berllan Deg
Ysgol Gyfun Gymraeg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Ysgol Gymraeg Bro Eirwg

CARMARTHENSHIRE
Trebach School, Llanelli
Ysgol Tregib Llandeilo
Ysgol Gynradd Pencader
Ysgol Cilycwm Ysgol Capel Cynfab, near Llandovery
Ysgol Carreg Hirfaen
Ffarmars a Llanycrwys
Ysgol Gynradd Maesllyn, Lakefield, Llanelli
Ysgol Cilycwm
Ysgol Capel Cynfab, Llanymddyfri
Ysgol Rhys Pritchard Llanymddyfri, Llandovery
Ysogl Brechfa
Ysgol Gynradd Llanpumsaint
Ysgol Pantycelyn Llanymddyfri, Llandovery
Ysgol Gynradd
Ysgol Feithrin Aberbanc
Ysgol Gynradd Glynarthen, Llandyssul
Ffynnon Bedr Primary School, Lampeter
Ysgol Gyfun Llanbed
Amman Valley School, Ammanford

CEREDIGION
Aberaeron
Aberbanc
Beulah
Blaenporth
Bronant
Caerwedros
Capel Dewi
Capel Seion
Cenarth
Cilcennin
Coed-y-Bryn
Ceredigion
Comins Coch
Cribyn
Cross Inn
Dihewyd
Felinfach
Ffynnonbedr
Glynarthen
Gwenlli
Llanarth
Llanddewi Brefi
Llandysul
Llangeitho
Llanilar
Llannon
Llanwenog
Llanwnnen
Lledrod
Llwyn yr Eos
Mydroilyn
Myfenydd
Mynach
New Quay
Penlon
Penmorfa
Pennant
Penrhyncoch
Penuwch
Pontgarreg
Pontsian
Rhydlewis
St Padarn
Talgarreg
Trefilan
Tregaron
Tregroes
Ysbyty Ystwyth
Ysgol y Dderi

The following secondary schools are also closed:
Aberaeron
Cardigan
Dyffryn Teifi
Lampeter
Penglais
Penweddig

CONWY
Ysgol Bodalaw, Colwyn Bay (nursery only closed)
Ysgol Maelgwn, Llandudno Junction
Ysgol Dinmael, Dinmael, Corwen
Ysgol Pant y Rhedyn, Llanfairfechan
Ysgol Bryn Elian, Old Colwyn
Ysgol Emrys Ap Iwan, Abergele
Ysgol Gogarth, Llandudno

DENBIGHSHIRE
Ysgol y Llys, Prestatyn
Ysgol Dewi Sant, Rhyl
Ysgol Dinas Bran, Llangollen
Ysgol Bryn Collen, Llangollen
Ysgol Y Gwernant, Llangollen
Ysgol Llanarmon yn Ial
Ysgol Betws Gwerfyl Goch
Ysgol Clocaenog
Ysgol Llandrillo
Ysgol Bryneglwys
Ysgol Llandegla
Ysgol Glyndyfrdwy

FLINTSHIRE
Ysgol Perth y Terfyn, Holywell
Ysgol Mornant, Gwespyr Picton
Ysgol Bryn Gareth, Penyffordd
Ysgol Balmont, Buckley Wepper School, Connah's Quay Balmont Infants, Mold Bwlch Gwyn Primary School, near Wrexham

GWYNEDD

Primary Schools
Baladeulyn
Morfa Nefyn
Llidiardau
Nefyn
Carmel
Penybryn
Crud y Werin
Llanllechid
Talysarn
Tudweiliog
Friog
Aberdyfi
Y Faenol
Penybryn, Tywyn
Pennal
Llwyngwril
Corris
Bryncrug
Abergynolwyn
Abercaseg
Yr Hendre
Y Traeth
Dinas Mawddwy
Llanegryn
OM Edwards
Rhydyclafdy
Trefor
Pant y Gof
Ieuan Gwynedd
Y Groeslon
Foel Gron
Abersoch

Secondary Schools
Tywyn
Berwyn
Dyffryn Nantlle
Dyffryn Ogwen
Botwnnog
Friars
Y Gader

Special Schools
Hafod Lon
Coed Menai

MERTHYR TYDFIL
Mount Pleasant Primary
Gurnos Nursery
Trefechan Nursery
Abercanaid Primary
Bedlinog Primary
Brecon Road Infants
Caedraw Primary
Cyfarthfa Junior
Dowlais Infants
Edwardsville Primary
Goetre Junior
Goetre Infants
Gwaunfarren Primary
Gwernllwyn Junior
Heolgerrig Primary
Mount Pleasant Primary
Pantysgallog Primary
Pentrebach Infants
Trelewis Primary
Troedyrhiw Junior
Troedyrhiw Infants
Twynyrodyn Primary
Rhyd y Grug
Ynysowen Primary
Ysgol Y Graig Primary
Ysgol Santes Tudful
St Illtyd's RC
St Aloysius RC
Bishop Hedley RC
Afon Taf High
Cyfarthfa High
Pen y Dre High
Greenfield Special

MONMOUTHSHIRE
Shire Newtown Primary
Ysgol y Ffin, Caldicot
Caldicot Green School
Usk Campus, Coleg Gwent
Wyesham Primary School, Monmouth
Cross Ash Primary School
Overmonnow Primary School
The Hill Education and Conference Centre, Abergavenny
Goetre Fawr primary
Llanfair Kilgeddin Primary School, near Abergavenny
St Mary's Roman Catholic School, Chepstow
Llanfoist Primary School
Ysgol Gymraeg, Abergavenney
Cantref Primary School, Abergavenny
Sandy Lane Infants, Caldicot
St Mary's RC Primary School, Chepstow
Govilon Primary School
Llanfihangel Crucorney County Primary School
Westend Infants, Caldicot
Usk Church of Wales School
Llandogo Primary School
Osbaston Church in Wales School, Monmouth
Overmonnow Primary school
Monmouth Our lady and St Michael's Primary, Abergavenny
Trellech Primary School
King Henry VIII Comprehensive, Monmouth
Monmouth Comprehensive School

NEATH PORT TALBOT
YGG Blaendulais
Cymer Afan Comprehensive School
Abergwynfi Infant School
Abergwynfi junior School
Blaendulais Primary School
Croeserw Primary School
Cwmgors Primary School
Cwmllynfell Primary School
Cymer Afan Primary School
Glyncorrwg primary School
Gwauncaegurwen Primary School
Maesmarchog Primary School
Rhiwfawr Primary School
Tair Gwaith Primary School

NEWPORT
Baneswell Nursery
Bassaleg High School
Bettws High School
Brynglas Primary
Caerleon Comprehensive
Clytha
Crindau
Duffryn High
Duffryn Infants
Duffryn Junior
Durham Road Junior and Infant
Endowed Infants, Caerleon
Eveswell
Fairoak and Rockfield Nursery
Gaer Infant
Gaer Junior
Glasllwch Primary
Hartridge High School
High Cross Primary
Langstone Primary
Llanmartin Primary
Lliswerry High School
Lliswerry Junior
Lodge Hill Junior
Maes Ebbw Special School
Maesglas Primary
Maindee Primary School
Malpas Court
Malpas Park School
Marshfield
Millbrook Junior and Infant
Milton Infant
Milton Junior
Monnow Infant
Monnow Junior
Mount Pleasant Primary
Pentrepoeth Primary
Queen's Hill PRU
Ringland Primary
Rogerstone Primary
St Andrew's Infants
St Andrew's Junior
St Joseph's Primary
St Julian's Comprehensive
St Julian's Infants
St Julian's Junior
St Marys Primary
St Patrick's
St Woolos Primary School
Ysgol Gymraeg Casnewydd

The following schools are partly open: Don Close Nursery: Closed in the morning, expects to be open in the afternoon if access improves
Pill Primary: School open, nursery closed

PEMBROKESHIRE
Glandwr CP School
Llanychllwydog CP School
Ysgol y Preseli, Crymych
Ysgol y Frenni, Crymych
Maenclochog CP School
Brynconin CP School, Llandissilio
Eglwyswrw CP School

POWYS
Llangurig CP School
Maesyrhandir CP School, Newtown
Welshpool High School
Buttington-Trewern CP School, Welshpool
Llanfyllin CP School, Llanfyllin
Llandrindod Wells High School
Llanidloes High School
Llanidloes Primary
Llanigon CP School, Llanigon
Forden
Trefnanney CP School
Caersws
Llandinam
Talgarth
Ysgol Glantwymyn CP, Machynlleth
Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth
Machynlleth C.P. School
Ysgol Gynradd Carno
Archdeacon Griffiths, Llyswen
Ysgol Maes-y-Dre, Welshpool
Llanfyllin High
Ysgol Thomas Stephens, Pontneathvaughan
Ysgol Y Bannau, Brecon
Brecon High
John Beddoes, Presteigne
Gladestry
Knighton
Rhosgoch, Painscastle
Radnor Valley, New Radnor
Beguildy, Knighton
Abermule
Abercraf
Churchstoke
Ysgol Llanbrynmair, Llanbrynmai
Hafren CP Junior School, Newtown
Brynllywarch Hall for day pupils, Kerry
Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys
Ysgol Bro Cynllaith, Llansilin
Mount Street Infants School, Brecon
Mount Street Junior School, Brecon
Rhayader Primary School
Penrhos Primary School, Ystradgynlais
Llanfechain Church in Wales School, Llanfechain
Dolfor CP School
Irfon Valley, Garth
Ysgol Dolafon, Llanwrtyd Wells
Llanbedr School, Llanbedr
Llangynidr CP School, Llangynidr
Crickhowell CP School, Crickhowell
Newbridge on Wye Church in Wales, Newbridge
Ffynnongynydd, Glasbury
Clyro Church In Wales, Clyro
Franksbridge CP School, Franksbridge
Crossgates CP School, Crossgates
St Michaels Church in Wales, Kerry
Treowen CP School, Newtown
Ardwyn Nursery and Infants School, Welshpool
Llanfihangel Church In Wales School, Llanfihangel
Ysgol Rhiw Bechan, Tregynon
Guilsfield CP School, Guilsfield
Caehopkin School, Ystradgynlais
Ysgol Maes-y-dderwen, Ystradgynlais
Bronllys CP School, Bronllys
Glanrhyd CP School, Ystradgynlais
Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Ystradgynlais
Ysgol Cynlais, Ystradgynlais
Gurnon CP School, Ystradgynlais
Berriew CP School, near Welshpool
Llandysilio School, Llanynymech
Llanfair Caereinion CP School, Llanfair Caereinion
Brynhafren CP School, Crew Green
Llanrhaeadr-yn-Mochnant CP School
Aberhafesp CP School, near Newtown
Cefnllys CP School, Llandrindod Wells
Howey Church in Wales School, Howey, near Llandrindod Wells
Nantmel Church in Wales School, Nantmel, near Llandrindod Wells
Whitton Primary School, Whitton
Presteigne CP School, Presteigne
St Mary's, Newtown
Banw CP School, Llangafan, Welshpool
Leighton CP School, near Welshpool
Castle Caereinion Church In Wales School
Priory Chuch in Wales School, Brecon
Llangorse Church in Wales School, Llangorse
Ysgol Cymraeg Cwmtwrch, Cwmtwrch
Penycae CP School, Pwnycae
Coelbren CP School, Coelbren
Cradoc CP School, Cradoc, Brecon
Llangattock CP School, Llangattock

RHONDDA CYNON TAF
Trealaw Primary
Pontyclun Primary
Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Pontypridd
Maes-y-coed Primary, Pontypridd
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Beddau
Coed Lan Comprehensive, Pontypridd
Town Church Primary, Aberdare
Cymmer Infant School, Rhondda
Glanffrwd Infants, Ynysybwl
Llanhari Primary School
Ysgol Gymraeg Ynys Wen
Coleg Morgannwg - all campus's closed - Pontypridd
Aberdare, Rhondda, Glyn-Taf, Nantgarw)
Glynhafod Junior school Cwmamam
Ysgol Henfelin Special School, Ystrad
Blaen Gwawr comp school
Ferndale Community School
Treorchy comprehensive
Tonypandy Community College
Aberdare Boy's School
Cardinal Newman Secondary
Bryn Celynnog Comprehensive
Rhiwgarn Infants
Penyrenglyn Primary, Treherbert
Ysgol Gynradd Gymraeg, Tonyrefail
Pontygwaith Primary
Cwmbach Infants, Aberdare
Lewis Girls Comprehensive School, Beddau, Pontypridd
St John the Baptist Church in Wales High School, Aberdare
Ysgol Gynradd Gymraeg, Cwmdare, Aberdare
Bryncelynnog Comprehensive School, Pontypridd
Carnetown Primary School, Abercynon
Bodringallt Primary School, Ystrad
Ynyswen Infant School, Treorchy
Ynys Hir, Porth
Porth Infants School, Porth
Heol y Celyn, Pontypridd
Tonyrefail Primary
Cwmbach Primary, Aberdare
Ysgol Ty Coch, Tonteg
Evan James, Pontypridd
St Gabriel and St Raphael Catholic Primary, Ton y Pandy
Llantrisant Primary School
Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn, Ferndale
Hawthorn Primary, Hawthorn, Pontypridd
Coedlan Primary School, Pontypridd
St Margaret's Catholic Primary, Aberdare
Hendreforgan Primary School, Gilfach Goch
Gwauncelyn Primary School, Tonteg, Pontypridd
Penderyn Primary, Taff
Comin Infants School, Aberdare
Hawthorn High School, Pontypridd
Bronllwyn Welsh School
Coedylan Comprehensive School
Ysgol Gymraeg, Llantrisant
Llanilltud Fardre school, Church Village
Pentre Primary
Ysgol Gyfun Rhydfelen, Gartholwg
Ynys Owen Primary, Aberfan
Ysgol Gyfun Llanhari
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau, Beddau
Maes-y-Coed Primary, Pontypridd
Llanhari Primary School
Saint John the Baptist Church in Wales High School, Aberdare. Parents' evening is also postponed
Ysgol Gymraeg Llwyn Celyn, Porth
Ysgol Henfelin Special School, Ystrad
Glynhafod Junior School, Cwmamam
Ferndale Community School
Blaen Gwawr Comprehensive School
Tonypandy Community College
Mountain Ash Comprehensive
Treorchy Comprehensive
Aberdare Boy's School
Cardinal Newman Secondary
Bryn Celynnog Comprehensive
Maes-y-Bryn Primary School, Llantwit Fardre
Gelli Primary School
Tref-y-Rhyg Primary, Tonyrefail
Treorchy Primary, Treorchy
Ysgol Gymraeg Abercynon, Abercynon
Aberdare Girls School. The school will decide later the Wizard of Oz production is on
Abernant Primary School, Aberdare
Williamstown Primary
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn
Cwmbach Junior School, Aberdare
Porth County Community School
Tonyrefail Comprehensive School
Ysgol Gyfun Rhydywaun

SWANSEA
Penybryn Special School

TORFAEN
All schools in Torfaen are closed except for:
Llanyrafon primary school, Cwmbran
Our Lady of the Angels RC Primary School, Cwmbran

VALE OF GLAMORGAN
Barry College
Llandough Primary, Penarth
Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg, Barry
Porthcawl Comprehensive
St.Bride's Major primary
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
Ysgol Iolo Morgannwg, Cowbridge
Barry Island Primary School
Colcot Primary School
St Andrews Major Primary School
St Helen's Junior School, Barry
St Richard Gwyn High School, Barry
Ysgol Uwchrad Bro Morgannwg, Barry
Llancarfan Primary School, Llancarfan
Ysgol Sant Curig, Barry
Barry Comprehensive school, Barry
Cowbridge Comprehensive
Ysgol Pen-y-garth, Penarth
St Richard Gwyn High School, Barry
Llantwit Major Comprehensive

WREXHAM
St Christoher's School
Maen y Rhol, Cefnmawr
Ysgol Pont Fadog
Cynddelw Primary School, Glyn Ceiriog
Darland Comprehensive
Ysgol Maes-y-Llan Primary School, Rhiwabon

WEATHER INFORMATION

Get up-to-date forecasts from the BBC Weather on the web or listen for frequent updates on BBC Radio Wales 93-104 FM.


FEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific