Page last updated at 17:23 GMT, Tuesday, 6 October 2009 18:23 UK

School Report available in Welsh

Huw Edwards yn dymuno 'Pob lwc'

Bwletin Ysgol Newyddio BBC drwy gyfrwng y Gymraeg

I'W DORRI ALLAN A'I DDEFNYDDIO
School Report microphone cube

Gall myfyrwyr ysgol yng Nghymru ddilyn cynghorion craff y newyddiadurwr Huw Edwards ar sut i greu adroddiadau newyddion yn y Gymraeg.

Mae'r gwersi'n cynnwys gwybodaeth werthfawr i fyfyrwyr 11-16 mlwydd oed i'w dysgu sut i greu adroddiadau newyddion fel eu bod yn gallu cymryd rhan yn y Diwrnod Newyddion blynyddol ar Fawrth y 15fed 2012.

Bydd 2012 yn flwyddyn i'w chofio yn y DU gyda'r Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd a Jiwbilî Ddiemwnty Frenhines yn cynnig cyfle unigryw i ysgolion ohebu ar ddigwyddiadau hanesyddol.


Students in Wales can follow the BBC's tips on how to report the news through the medium of Welsh.

As part of the BBC News School Report project, you can follow news presenter Huw Edwards' step by step journalistic instructions in Welsh.

The guidelines provide 11 to 16-year-olds with the information they need to know about creating news reports in time for the initiative's annual News Day on March 15th 2012.

2012 will be a year to remember, with the Olympics, the Paralympics and the Queen's Diamond Jubilee all offering 11-16-year-old pupils a unique opportunity to report on historic events.

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2018 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific