[an error occurred while processing this directive]
Help
BBC Onepolitics show

MORE PROGRAMMES

Last Updated: Wednesday, 7 February 2007, 16:35 GMT
Faint y'ch chi'n gwybod am wleidyddiaeth Cymru?

Question 1
Ym mha flwyddyn y cafodd Cymru a Lloegr eu huno yn ffurfiol?
A: 1113
B: 1536
C: 1688
D: 1701
Question 2
Pa wleidydd Cymreig a sefydlodd y gwasanaeth iechyd?
A: Michael Foot
B: Aneurin Bevan
C: David Lloyd George
D: Neil Kinnock
Question 3
Pwy oedd y Prif Weinidog diwethaf i gynrychioli etholaeth Gymreig?
A: David Lloyd George
B: Stanley Baldwin
C: Clement Attlee
D: James Callaghan
Question 4
Ym mha flwyddyn y cafodd y refferendwm cyntaf ar ddatganoli i Gymru ei gynnal?
A: 1965
B: 1979
C: 1985
D: 1998
Question 5
Pwy oedd Prif Ysgrifennydd cyntaf Cymru?
A: Alun Michael
B: Rhodri Morgan
C: Ron Davies
D: Peter Hain
Question 6
Sawl aelod sydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru?
A: 45
B: 60
C: 74
D: 193
Question 7
Pa etholaeth sydd erioed wedi cael ei gynrychioli gan aelod seneddol Llafur?
A: Monmouth
B: Ynys Mon
C: Ceredigion
D: Montgomeryshire
Question 8
Gwynfor Evans oedd aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru. Ym mha flwyddyn y cafodd ei ethol?
A: 1970
B: 1966
C: 1974
D: 1979
Question 9
Pa gyn Ysgrifennydd Gwladol anghofiodd ei eiriau wrth ganu anthem genedlaethol Cymru?
A: William Hague
B: Peter Walker
C: John Redwood
D: Paul Murphy
Question 10
Fe olygodd buddugoliaeth Trish Law mewn is-etholiad yn 2005 taw'r Cynulliad oedd yr ail gorff seneddol yn y byd i gael mwy o fenywod na dynion yn aelodau ohoni. Pa gorff oedd y cyntaf?
A: Senedd Federal y Swisdir
B: Senedd Ynys Manaw
C: Senedd Gwlad y Basg
D: Knesset Israel

 Press the button and see how you have done


Have your say

BBC One's Politics Show wants to hear your views.

The Politics Show Sunday 11 February 2007 at 12.00 GMT on BBC One.

politicsshow@bbc.co.uk
Our e-mail address

You can reach the programme by e-mail at the above address or you can use the form below to message the Politics Show.

Send us your comments:

Name:
Your E-mail address:
Country:
Comments:

Disclaimer: The BBC may edit your comments and cannot guarantee that all emails will be published.THE POLITICS SHOW... FROM DOWNING STREET TO YOUR STREETPolitics from around the UK...
 
SEARCH THE POLITICS SHOW:
 FEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit


banner watch listen bbc sport Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific