Languages
Page last updated at 13:24 GMT, Wednesday, 15 July 2009 14:24 UK

Awyrennau yn hedfan yn isel

  Tornado GR4
Bydd y Tornado GR4 yn rhan o'r ymarferiadau yn y canolbarth

Bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynnal ymarferiadau hedfan isel yn y canolbarth a rhannau o dde Lloegr dros y naw niwrnod nesa.

Bwriad yr ymarferiadau yw hyfforddi milwyr cyn iddyn nhw gael eu hanfon i faes y gad.

Bydd cryn dipyn o'r gwaith hyfforddiant, fydd yn cynnwys awyrennau a'r fyddin, yn cael ei gynnal ym Mhontsenni ger Aberhonddu.

Bydd awyrennau Tornado GR-4 a hofrenyddion Apache a Chinook yn rhan o'r ymarferiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Awyrlu y bydd y rhan fwyaf o'r ymarferiadau hedfan isel yn digwydd pan fydd hi'n olau.

Ond mi fydd peth hedfan gyda'r nos ac ar y penwythnos.Print Sponsor


SEE ALSO
Cynnydd mewn hedfan isel
24 Jul 03 |  Newyddion
Buddugoliaeth dros hedfan isel
16 Apr 03 |  Newyddion

RELATED INTERNET LINKS
The BBC is not responsible for the content of external internet sites


FEATURES, VIEWS, ANALYSIS
Has China's housing bubble burst?
How the world's oldest clove tree defied an empire
Why Royal Ballet principal Sergei Polunin quit

PRODUCTS & SERVICES

Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific